N.P. Wetterlund

Levnetsbeskrivelse del 4

Lørdagen var een adskilt dag for forbedrelse. Da mmåtte det være stille i huset. Gjester som kom, fikk vite at sognepresten ikkje kunne samtale med dem før etter søndagens preken. Hva forberedelsen kostet ham, har han antydet i ”Et brev til en predikant, som har det svært”. Under det konsentreerte tankearbeidet gikk han for det meste drem og tilbake i rommet.