Bevar ditt hjerte!

 

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Ord. 4, 23.

 

Ikke noe er så utsatt for fare og satans angrep som menneskenes hjerte! For likesom vi i gode tider, legemlig spiser og drikkes mye som er usundt for vårt legemlige hjerte så vi tidlig må begynne med diverse medisiner for å styrke hjerte og blodomløpet, så er det også med det åndelige hjerte likedan! Vi lever i en tid med makelighet og økonomisk overflod, det påfører vårt hjerte mange fristelser og åndelige sykdommer. Bønnen og lesningen av Guds Ord avtar og dermed de åndelige vitaminer som skulle styrke hjertet og dra det i en nærmere forening med vår dyrebare Frelser. Blir vi svakere åndelig, så er djevelens fristelser langt mer farlige og får letter innpass. Vi blir sløvet og er ikke på vakt mot faren som truer. Djevelen kommer som en lysets engel og overbeviser oss om diverse erfaringer som er absolutt nødvendige for oss om vi skal skikke oss rett i tiden. Lytter vi til han så er det heller ikke langt fra øre til handling. Men akk! Hva erfarer vi om vi gir djevelen rom! (Ef. 4, 27) Jo, vi taper vår kristelige frimodighet og sløvner hen enda mer! Gud må kanskje ryste kraftig i oss, kanskje nettopp med en legemlig hjertesykdom for å vekke oss opp og føre oss til sannhets erkjennelse!

           

Bevar ditt hjerte for sløvhet, likegyldighet, ukjærlighet, løgnen, lettsindig vesen, samkvem med verden utenom ditt daglige arbeid, fra vranglære og falske brødre, dårlige åndelige bøker. Romaner og lettsindige blad være bannlyst, les så lite i aviser som mulig! Det å følge for mye med på alt, atspreder hjerte og svekker det åndelige forsvar! Bevar ditt hjerte for TV, det er en snedig frister! Det er vel mye som ikke er skadelig på TV, men det er besynderlig lett å glemme Avknappen! Før en vet ordet av det så serveres det ting som skader vårt trosliv, og kjødet vårt som er svakt, blir lett revet med. Skulle ønske at det ikke fantes et eneste TV i et kristent hjem i Norge, da tror jeg vi hadde bevart en langt mer frimodig ånd. Jeg vil derfor ikke fordømme de som har TV, for jeg tror nok at det er de som er så sterke åndelig at de ikke lar seg friste så lett, men på den andre side må en tenke alvorlig gjennom om det er Guds vilje å ha et slikt «alter» i sitt hjem som skulle være helliget Herren! Pass deg for radioen og bevar ditt hjerte fra den. 98% av det som serveres der er idelig ondskap og atspreder hjertet.

 

Det må være nok å høre værmelding og nyheter! Men øret oppfanger i det daglige mange ting som kan skade hjerteforholdet til Frelseren. Det forteller Bibelen oss. Tenk på all baktale og løgn som blir hørt og talt videre og lettsindige historier og vitser. Lån ikke øre til det! Men aller farligst er vel vranglæren, den ubetingede nådeforkynnelse der den saliggjørende orden blir satt på hode og hindrer en sann levende tro og omvendelse. Når Loven, Guds kjærlige og gode bud blir fortiet, fornektet og gjort overflødig, mens bare Jesu nåde og kjærlighet ensidig blir forkynt, ja da er Jesu egen dom over det grusom. Han kaller dem falske profeter og hyrder, og slike forførere som forfører en av mine små som tror på meg, sier Jesus, for ham var det bedre at det var hengt en møllesten om hans hals, og han var senket i havets dyp. Mat. 18, 6.

                                                                                                    Trygve E. Gjerde.