Rensk ut den gamle surdeig

Formaning av Luther, 1. Kor. 5, 6-.

 

Formaningen begynner i det 6. Vers  med de ord: Vet I ikke at en liten surdeig gjør hele deigen sur? På disse ord grunner han følgende formaning. Det er en almensetning, som Apostelen Paulus gjerne og ofte benytter som ordspråk; slik og i Gal. 5, 9. Også Kristus anfører av Skriften denne lignelse av deigen og om å gjennomsyre, Mat. 13, 33. For det er surdeigens natur at når det bare kommer en håndfull av den i en deig så gjennomtrenger og syrer den hele deigen. Dette forklarer Paulus her om åndelige saker, både når det anngår lære og livet. I Gal. 5, 9 bruker han denne setning egentlig om falsk lære, som også her den samme natur slik at når noe villfarelse eller løgn bringes inn i et eller annet stykke, i en eller annen artikkel, da er derved straks det hele aldeles fordervet og Kristus tapt. Slik gikk det Galaterne på grunn av det ene stykke som de falske apostler lærte om omskjærelsen de ville preke Evangeliet og Kristus. En slik villfarelse lar seg ikke stanse, trenger alltid videre, inntil de stykker som ennå er uforfalskede også blir ubrukelige. Alt som før var rent, forderves, som også apostelen Paulus skriver til sine galatere: Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder. Likeledes: I har intet med Kristus å gjøre, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt fra nåden. Osv. Men på dette sted bruker apostelen Paulus denne lignelse om villfarelse i levnet, for der går det også slik til, at når man først begynner å gi kjødet rom og misbruker friheten under Evangeliets navn, så er allerede surdeigen og det rette kristelige vesen blandet sammen, og derved forderves straks troen og samvittigheten og surdeigen  trenger derfor videre frem inntil man til sist mister Kristus og Evangeliet. Dette ville også hendt Korinterne, dersom apostelen Paulus ikke hadde forhindret det med denne epistel og formant og drevet dem til å utrenske denne surdeig: de hadde allerede begynt å øve alle slags ondskap, og dessuten å stifte sekter og partier mot Evangeliets og troens enighet osv. Derfor er dette et merkverdig språk, og en alvorlig formaning til med all flid å vokte seg og se seg for, at man ikke lar noe falskt eller fremmed blande seg med og snike seg inn i troens lære og gjerninger; for Guds Ord, troen og samvittigheten er meget ømfintelige  ting, som også det gamle ordspråk lyder: Æren, troen og øyet er tre ting som ikke tåler skjødesløs behandling. Det er med disse som med den edle vin eller det kostbare medikament; jo finere og bedre de er, desto lettere kunne de forderves og enda til bli skadelige, om der bare kommer en eneste dråpe gift eller noe urent i dem. Guds Ord og åndelige ting kunne ikke tåle noen tilsetning, de må være ganske rene og ublandede, ellers blir de straks fordervede og kunne ingen nytte gjøre. Det verste med det er at enhver tilsetning eter seg med makt igjennom og holder så fast, at det ikke er mulig å få den ut igjen. Det går dermed som med surdeigen; om der er nokså lite i en hel deig, trenger det allikevel slik gjennom, at hele deigen blir sur; Ingen kan forhindre det eller gjøre den søt igjen. Derfor må det ikke tåles i kristenheten, at man bringer tilsettninger og flikkverk inn i læren, og som Kristus sier syr en ny lapp på et gammelt kledsplagg og heller ikke går det ann, at man i det kristelige liv og i kristelige gjerninger lar kjødet få frie tøyler og sin egen vilje og likevel roser seg av Evangeliet og Kristus, slik som Korinterne som oppvakte sekter og uenighet, ja enda tillot at en tok sin stemor til ekte. Der heter det også sier apostelen Paulus, at en liten surdeig gjør hele deigen sur og forderver den, det vil si: hele det kristelige levnet. For å være en Kristen og ha troen, og leve etter kjødets onde vilje i synder og laster mot samvittigheten, det rimer seg ikke med hverandre, som apostelen Paulus sier på et annet sted 1 Kor. 6, 9 - 10: Far ikke vill! Verken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen - - skal arve Guds rike.  Likeledes Gal. 5, 16 - 21: Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: hor, utukt, -- om dette sier jeg eder forut, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. Derfor må man her igjen straffe de frekke ånder og ikke la dem få makten, som foregiver at man ikke skal forskrekke folk med Loven eller føre dem i fortvilelse. Man må lære og si, at den gamle surdeig må utrenses, og at de ikke er kristne eller har troen, når de lar kjødet ha sin onde lyst og blir ved i å ture frem med fritt forsett i synden mot samvittigheten. Slik vandel er så mye verre og fordømmeligere når man gjør slikt i Evangeliets og den kristelige frihets navn; for derved blir Kristi og Evangeliets navn spottet og foraktet. Derfor må slikt kastes bort og utryddes, som noe som ikke kan bestå med troen og en god samvittighet.