Et sikkert kjennetegn på en levende tro

 

Av prof. Brochmand

 

Fra Haugianeren 1963

 

Vil du ha et visst tegn, på hvilket du kan vite om du ved en sann og salig tro til Jesus er gått over fra døden til livet, så gå inn i ditt hjerte og undersøk om du har en inderlig kjærlighet  til dine brødre, enda til dem som ikke handler mildere med deg enn Kain med sin broder Abel.

 

Brenner ditt hjerte av kjærlighet til din arrigste fiende, da vit at du er et Guds barn, og er gått over fra døden til livet. - Jo inderligere du fatter i sinn og hjerte, at Gud har forlatt deg dine mange synder, jo mer brenner du av inderlig kjærlighet til Gud og til din neste. - Vil du være forsikret på Himmelen og det evige liv, da må du være viss på, at du elsker dine brødre. For ingen kan holdes for et Guds barn, som har lodd og arvedel i det evige liv, med mindre han har kjærlighet til sine brødre - selv om de enn hater ham. Tenk på Kristi ord:

«Jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør godt mot dem som hater eder, og be for dem som skader og forfølger eder, for at I kan bli eders Faders barn som er i himlene.» Mat. 5, 44 - 45.

Forgjeves er det, at I roser eder av troen, når hjertet ikke brenner av kjærlighet. Det er det Paulus lærer: «Om jeg hadde en sådan tro at jeg kunne flytte berg, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» 1 Kor. 13, 2. Du må gjøre så mange bønner som du vil, du må gå til kirken så flittig som noen, du må gi almisse til de fattige så mye som du vil, du må utstå for Guds ære så stor forfølgelse som muligt er, det hjelper aldeles intet til at du kan unngå den evige død, såfremt du har hat i ditt hjerte imot dine brødre.

Kristi eksempel bør stadig være for våre øyne og bevege oss til kjærlighet imot våre brødre, og det etter Kristi egne ord i Joh. 15, 9 - 10: «Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet.»