Forakt for Guds Ord,

verdens største og grueligste straff

Fra Luthers bordtaler

 

            Jeg har allerede opplevd den største plage, sa Dr. Luther, nemlig forakt for Guds Ord, hvilken er verdens største og grueligste straff. For på det guddommelige Ords forakt må visseligen følge allslags utvortes og legemlige straffer. Når jeg rett ville forbanne noen og ønske ham mye ondt, så ville jeg ønske ham forakt for det guddommelige Ord. Da hadde han på engang både den indre og ytre ulykke, hvortil dog nå verden sikkerlig går inn. Hva som vil følge deretter, det skulle vi se og erfare. Ut av all historie ser man, at hvor Guds Ord er blitt preket rent og likevel blitt foraktet, der følger og snart straffen etter. Prekeembete må likevel bli i verden, enten rett eller forfalsket; (for verden kan og vil likevel ikke være uten Gudstjeneste, og Tyrken selv må ha sine prester og kirketjenere; han kunne ellers ikke oppholde sitt herredømme). Men hvor man forakter Guds Ord, der vandrer det bort, og der taper man den sanne Gud og Hans dyrkelse.