En betenkelig utvikling.

Tidsånden preger Tombstevne!

Av  Tombagronom Ivar Kristianslund.

 

            Da jeg gikk på Tomb Jordbruksskole i 1953/54 var Tomb en god kristen skole. Den bidro til at jeg fikk et sterkt kall til å bli en kristen. Da Den Hellige Ånd  overbeviste meg om at jeg måtte omvende meg, fant jeg det naturlig å søke hjelp hos skolens rektor som den gang het Lars Korvald.

            Men i dag har både eieren Normisjon og Tomb forlatt Jesus. Han sier jo: ”hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier?”  Jesus godkjenner ikke kvinneprester. Men det gjør Normisjon! Jesus godkjenner ikke homoseksuell praksis. Men Normisjon gjør det ved ikke å drive læretukt overfor sine predikanter, slik Herren har befalt mange steder i sitt Ord! Jesus advarer mot falske profeter. Men Normisjon innbyr dem til å holde gudstjeneste!

            I annonsen om Tombstevne står det: ”Vi starter med gudstjeneste kl. 12.00 ved fung. Biskop Gullaksen. Statsminister Kjell Magne Bondevik deltar på gudstjenesten og er foredragsholder på seminaret….”

Den Norske Frimurerorden presenterer fungerende Biskop Per-Otto Gullaksen som en av ordenens høyeste embetsmenn. Frimurerordenen er både Gudsbespottelig og antikristelig. Men dette holdes skjult for medlemmer på de lavere nivåer.

            I ”Dagen” den 13. januar 2001 fortalte Gullaksen at han er skilt og gjengift. Men Bibelen forbyr gjengifte etter skilsmisse. Og skilsmisse er bare tillatt som en nødutvei dersom ektefellen driver hor. Bibelen sier dessuten at en biskop skal være én kvinnes mann. Gullaksen uttalte også i samme intervju at det kunne være situasjoner der det minste onde og det rette valg var at to personer av samme kjønn kunne leve sammen. Han kan altså se for seg situasjoner hvor det minste onde er å bli kastet i helvete på dommens dag!

            Hedersgjesten Kjell Magne Bondevik har sørget for å få avsatt minst tre bibeltro prester og har vært med på å ansette en rekke vranglærende prester og biskoper. Hva slags ”misjon” er det Normisjon har planer om? Kristne mennesker bør lyde Herrens Ord og holde seg unna dette arrangementet! Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall! Jer. 3, 22.

 

Kommentar.

 

            Denne gode artikkel som Gud ville og gav Ivar Kristianslund nåde til å skrive for å opphøye Guds hellige navn, bør vi alle ta til hjerte. Vi bør gråte og sørge over tilstanden blant de kristne som styrer og leder de forskjellige store misjonsorganisasjoner, tilstanden står dårlig til! Vi må ikke, kjære venner, støtte slike organisasjoner økonomisk, da det kan bli en alvorlig anklage på dommens Dag. Gud forbarme seg over oss, så vi ikke blir forført og bedradd i vår salighets sak. Amen.

                                                                                                                                        Red.