Våre styrende myndigheter er          

Åndelige forførere

Den nye ekteskapsloven er en hån mot Gud!

 

                Ikke noe er blitt så foraktet, hånet og spottet i vår tid som Guds hellige skaperordning. Det ser vi av de forskjellige lover som satan har forført oss til i vår tid: Likestillingsloven, abortloven, samboerloven (horeboerloven), partnerskapsloven og nå den nye ekteskapsloven som gir rett til det som Gud hater og forbyr, nemlig at de på ekteskapspapirene også skal skrive under på at de har rett til å skille seg igjen!

GUD SIER: For jeg hater skilsmisse. Mal. 2, 16.  JESUS SIER: Den som skiller seg fra sin hustru og tar en annen til ekte, han bedriver hor med henne, og dersom hun selv skiller seg fra sin mann, og tar en annen til ekte, bedriver hun hor. Luk. 10, 11 – 12. – Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en møllesten om hans hals, og han var senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For det er nødvendig at forførelser må komme; men ve det menneske  ved hvem forførelsen kommer! Mat. 18, 6 –7. Men jeg har noen få ting imot deg: at du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og (be)drive hor. Joh. Åp. 2, 14. PAULUS SIER: Fly hor! All synd som mennesket gjør, er utenfor legemet; men den som bedriver hor, synder mot sitt eget legeme. 1 Kor. 6, 18. JESUS SIER: Men utenfor (det nye Jerusalem) er hundene og trollmennene og horkarlene og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og øver løgn. Joh. Åp. 22, 15. Men de feige og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Joh. Åp. 21, 8.        

            Guds skapertanke med Adam og Eva var at de skulle leve sammen inntil døden skilte dem ad! De skulle være en celle, som igjen skulle danne en celle ved sine barn osv. På den måte skulle Gud bygge opp sitt skaperverk i samfunn der  Himmelen var forbillede! Det vet satan og han har ikke ligget på latsiden i denne sak! Nei, vi ser nå at han forfører de såkalte kristne land mer enn hedninglanda!

            Om vi kristne, som skulle være lys og salt i denne onde og syndefulle verden, lar oss besmitte av slike lover og lyder våre forførende myndigheter fremfor Gud, ja, hvem skulle da

vise hva Guds vilje var? Hvem skulle da innfor en syndefull verden bære og være et vitnesbyrd om Guds hellige vilje i denne sak? Ville ikke alt gå i forråtnelse om vi sviktet? Ville ikke Lyset bli mørker? Måtte Gud ved sin gode Hellige Ånd gi oss frimodighet til å være det vitnesbyrd fra Gud som kristennavnet forplikter oss til, selv om verden hater oss for det, selv om de styrende myndigheter skulle komme til å kaste oss i fengsel for det. Gud hjelpe oss å lide for Jesu Kristi velsignede navns skyld.

Amen.             

                                                                                                             Trygve Einar Gjerde,

                                                                                                                5440 Mosterhamn.