Kommer du snart, Jesus Kristus?

3. s. I advent,  Mat. 11, 2-10.

 

Men da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han to av sine disipler, og lot si til ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og forkynn Johannes de ting som I hører og ser: Blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet predikes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg! Men da disse gikk bort, begynte Jesus å si til folket om Johannes: Hva var det I gikk ut i ørkenen for å se? Et rør som svaiet hit og dit for vinden? Eller hva var det I gikk for å se? Et menneske iført bløte klær? Se, de som bærer bløte klær, er i kongens hus. Eller hva var det I gikk for å se? En profet? Ja, jeg sier eder: Han er og langt mer enn en profet. For han er den som det er skrevet om! Se, jeg sender min engel for ditt åsyn; han skal berede din vei for deg.

           

Vi må forundre oss over Johannes sin dyrebare og klippefaste tro på den Herre Jesus. Her sitter han i fengsel, ene og forlatt, fordi han forkynte Lov og Evangelium uforkortet og var sannheten tro. Men han var ikke opptatt av seg selv og sitt, nei han forstod av det han hørte om Frelseren at nå var Han begynt den dyrebare gjerning som han selv hadde fått være et middel til å bane vei for og innvie Ham til, Joh. 1, 15 – 36; Mat. 3, 1 – 17. Jesus var jo innviet av sin Himmelske Far til dette frelsens embete, men Han ydmyket seg og forringet seg i en så stor grad at Han også lot Johannes, som han kalte: min engel for ditt åsyn, også å innvie Ham til embete. Nå var det om å gjøre for Johannes å bringe sine disipler til Jesus, for han visste at hans avskjed fra denne verden stundet til. Han tenkte ikke på seg selv men hadde omsorg for de får Herren hadde betrodd ham. Han viste seg som en rett hyrde for dem.

           

Når en sitter i fengsel for Guds Ords skyld, måtte det ikke da være lett å tenke for Johannes: ”Kommer du ikke snart Jesus Kristus? Kommer du ikke for å løse meg ut? Her sitter jeg ene og forlatt, jeg har ingen menighet å preke for, jeg venter på døden, og så kommer ikke du min Jesus til meg, jeg som beredte vei for deg, jeg som var den røst som ropte i ødemarken, Omvend eder for Himmelens Rike er nær! Hvorfor kommer du ikke, kjære Frelser og løser meg ut fra mitt fengsel? Ja, slik tenker også mang en utålmodig sjel i dag som sitter i sitt hjertes fengsel, de er så bedrøvet og innestengt i sin ånd, de er så forlatt av sine egne. Johannes hadde tross alt noen trofaste disipler som besøkte ham, men jeg, jeg sitter her ensom og forlatt av alle! Jeg har ikke noen venner lenger, jeg har ikke noen menighet lenger. Ja, slik tenker mange ensomme. Kanskje du er bundet til en sykeseng, den er ditt fengsel, og så ber du: Kommer du ikke Jesus Kristus til mitt forlatte hjerte? Hvor lenge skal det vare før  jeg får flytte bort fra denne syndens jord?

           

Det finnes en bedre vei for oss enn selvopptatthetens vei! Johannes sin vei! Sving deg opp du bedrøvede, la kjærligheten råde i ditt hjerte ved Den gode Hellige Ånd. Noen kan være selvopptatte i sin rikdom, andre i sin fattigdom og noen i sin ensomhet. Men det gjelder for oss alle: I denne natt kan din sjel kreves av deg, hva skal du da med alt det du har samlet i ditt hjerte av sorg, bitterhet og selvopptatthet? Johannes som var den største født blant kvinner, en engel og mer enn en profet, han visste at hans sjel nå skulle kreves av ham, derfor var det om å gjøre for ham at det Gud hadde betrodd ham i livet ble gitt til den rette eier, Jesus Kristus. Derfor sendte han sine to disipler til Ham. Å, om vi kunne hatt det samme sinn som Johannes, bringe vårt hjerte og vår eiendom til Jesus, vår ensomhet og selvopptatthet til Ham som er mektig til å fylle alt i alle. Nå kommer Han snart, kommer Han til mitt hjerte? Er mitt hjerte rett fattig, som stallen i Betlehem, eller er den så oppfylt med mitt personlige skrap at det ikke er rom for Ham. Hvorfor kommer ikke snart Jesus? Kanskje du og jeg må gi Han rom først, kanskje det er noe av vårt eget som må ofres?  Johannes hadde ikke annet å gi Ham enn sine disipler og sitt hjerte. Hans hode tok Herodes og da var det ikke mer igjen, sjelen var i Abrahams skjød, fengselstiden var opphørt!

Kommer du snart, Jesus Kristus, for å hente din himmelske brud? Kommer du snart Jesus Kristus til dommen? Vi bekjenner jo i hver gudstjeneste at du skal komme igjen for å dømme levende og døde? Kommer du snart Jesus Kristus i skyen? Får jeg være med i den glade flokk som blir hentet opp fra denne jammerdal? Er det plass for meg i Himmelen? Eller vil jeg ha så mye av mitt med meg at den evige Himmel ikke vil romme det?  Min og din sjel er en flyktig ting, mer verdt enn den hele verden, hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? Mat. 16, 26. Når de døde skal oppstå til dommen da skal denne flyktige sjel finne igjen sitt legeme, da spørs det om din sjel er frigjort i Kristus eller bundet i denne verdens og djevelens fengsel. Da spørs det om du er like fri som Johannes var. Han eide ikke noe jordisk gods, han hadde ingen bløte klær, han var en enkel sjel, men rik i Gud. Derfor var han fri selv om han var i fengsel. Vår egen Hans Nielsen Hauge hadde det likedan, han hadde friheten i Kristus de 10 år han satt i fengsel uten lov og dom. Så om vår jordiske hytte brytes ned, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. 2 Kor. 1,1. Der må vår skatt og perle være, Gud til ære, skjønn og rik! Var jeg en fattig her nede, så la meg for Jesu skyld arve det Himmelske Rike! Var jeg i fengsel, så la meg for Jesu skyld arve frihet. Var jeg i fornedrelse så la meg for Jesu skyld arve opphøyelse. Er mitt hjerte kaldt og fryktsomt, så la meg for Jesu skyld få et hjerte som er varmt og rolig og er Åndens bolig.

Det stunder mot Julen, kommer du snart Jesus Kristus? Hvorfor dryger du min Brudgom? Er ikke min utlendighets tid lang nok. Å, Jesus Kristus kom til mitt hjerte denne jul! Du har kommet til så mange hjerter før meg, kom nå til meg, la meg ikke sitte ”enke og spise tårebrød” lenger! Fyll mitt hjerte med den himmelske lengsel og fred ved din gode Hellige Ånd. Bryt du det åk som ble for vanskelig for meg, før mitt hjerte inn i din frihet og glede. De hellige engler gleder seg, hvorfor skulle ikke jeg glede meg som dem i denne Jul? Kom, ja, kom snart Jesus Kristus!

Med dette er dere alle hjertelig ønsket en velsignet Julefest!

                                                                                                 Trygve E. Gjerde.

 

Akk, kom! Jeg vil opplukke Mitt hjerte, sjel og sinn

Med tusen lengsels sukke: Kom, Jesus, dog der inn!

Det er ei fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt –

Så skal du blive trolig Uti mitt hjerte svøpt.

                                                            Brorson.