Hva er enhver biskop og

predikants (hyrdes) ansvar?

 

            Jo det er å preke omvendelse og syndenes forlatelse i Jesu Kristi navn for alle folkeslag, slik som Frelseren befaler i Luk 24, 47, eller som Peter sier i Ap. Gj. 5, 30 – 31: Våre fedres Gud oppreiste Jesus, som I slo i hjel da I hengte ham på et tre; ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til en fyrste og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.  Her blir det klart sagt at omvendelse og syndenes forlatelse er en gave som gis!

            Det er altså enhver biskop og hyrdes plikt å sørge for at denne gave blir forkynt så den kan bli gitt ved Den Hellige Ånd til enhver i menigheten, enten det gjelder den store eller den daglige omvendelse.

            Så bør da enhver biskop reise rundt til sine prester, lytte til deres preken og hører han ikke noe om denne gave, omvendelse og syndernes forlatelse (ikke bare en av dem, men begge!) da bør han stoppe presten og be ham holde prekenen på nytt, men nå med en alvorlig formaning til omvendelse både for seg selv og menigheten, dernest for den botferdige og angrende synder skal han tilsi betinget (så fremt den levende tro og sanne bot er til stede) den saliggjørende syndenes forlatelse.

            Har du ikke en slik biskop og hyrde min venn, da bør du vende deg til en kjær bror eller søster som du har tiltro til med din sjelenød, bekjenne de synder som nager deg, få hjelp til en sann omvendelse og syndenes forlatelse.

            Du som vil ha en lettere vei til Himmelen kan gå til en  nyevangelist. Han vi si deg: “Kom til Jesus som du er, tro bare så er du frelst, du skal intet gjøre for å få nåde osv.” Når du så er fornøyd med denne falske trøst, kan du leve “lykkelig” på jorden like til du blir styrtet i helvete ved dine dagers ende sammen med din falske sjelesørger. Du trenger forresten ikke gå så langt for å finne en slik. De står nå på nesten hver eneste prekestol i kirker og bedehus!

            Skal det i dag utnevnes en ny biskop og denne viser seg å ikke være liberal nok, ja da blir det et svare skrik og rop om å få tilsett en annen som tjener djevelen enda frekkere og hater sann kristendom enda mer. Det er ikke snakk om hva Guds Ord sier om saken, nei her skal gudsfornektere, sosialister og verdslig øvrighet avgjøre saken og da helst til sin egen og djevelens fordel. Har vi som Guds barn bønneemner i dag? Ja, jeg skulle tro det!

                                                                                                 Trygve E. Gjerde,