De ti Bud før Sinai.

 

            De ti Bud, som tilsynelatende ikke aktes særlig høyt av våre teologer i dag, var kjent før de ble gitt på Sinai. Dette sees dels av den frykt der var for å overtrede dem, og dels av den straff som ble gitt ved overtredelsen!

            Det første og andre Bud ble overtrådt av Farao og menn som hadde falske guder. Over disse holdt Gud dom (2 Mos. 12, 12). De spottet den sanne Gud (2 Mos. 7), og i de ting de hovmodet seg av var Gud over dem (2 Mos. 18, 11). Abimelek anså synden mot det andre Bud for så stor, at han i frykt for den skade, som kunne bli tilføyd ham av Abraham ikke forlangte noen annen sikkerhet av Abraham enn hans ed (1 Mos. 21, 23). Det samme i forhold til Isak (1 Mos. 26, 28). Videre ser vi, at Moses og israelittene ikke våget å etterlate Josefs ben i Egypten! (2 Mos. 13, 18).

            Gud anklager sitt folk for overtredelsen av det tredje Bud (2 Mos. 16, 27 – 29).

            Det fjerde Bud ble overtrådt av Kam (1 Mos. 9, 25 – 27), av Ismael (1 Mos. 21, 9 – 10) og av Lots svigersønner (1 Mos. 19, 14).

            Det femte Bud ble overtrådt av Kain (1 Mos. 4, 13). Rebekka forstod, at der var dødsstraff for å bryte dette Bud (1 Mos. 27, 45), som Gud hadde sagt (1 Mos. 9, 6). Egypterne kastet Israels barn i Nilen (2 Mos. 1, 22) og druknet selv i havet (2 Mos. 14, 28).

            Synden mot det sjette Bud ble straffet på Sodomittene med deres bys ødeleggelse og deres egen død (1 Mos. 19, 24. ff), likeledes ble Sikemittene drept på grunn av den synd Hermons sønn begikk (1 Mos. 34, 25 – 26).

            Det sjuende Bud ble brutt av Adam og Eva (1 Mos. 3, 16. ff). For Jakob stod døden som en passende straff for overtredelsen av dette Bud (1 Mos. 31, 30 – 32) og det samme mente Jakobs sønner (1 Mos. 44, 9 – 10).

            Da Kain syndet mot det åttende Bud (1 Mos. 4, 9) ble han forbannet fra jorden (v. 11). Selv Guds venn Abraham, ble anklaget av Farao for at han hadde avlagt falskt vitnesbyrd og ble utvist fra Egypt (1 Mos. 12, 18 – 20). Abraham og Sara ble irettesatt av Abimelek (1 Mos. 20, 9 – 10 og 16).

            Farao syndet mot det niende og tiende Bud (1 Mos. 12, 15) og ble derfor straffet (v. 17).

            Abimelek begjærte Abrahams hustru og ble truet med døden (1 Mos. 20, 3), og selv om han ikke hadde nærmet seg henne, ble han straffet (v. 18).

 

(Kilde: Bibelen og John Bunyans: Lov og Nåde)

Innsendt av Alfred Johannesen, Danmark.