At den første kjærlighet, som vi skylder Gud, føder av seg en annen kjærlighet imot menneskene

 

Fra Den Sanne Kristendom, bok 4, 22. kp.

 

1 Joh. 4, 21. Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

 

1) Mennesket skal ikke gi sin første kjærlighet bort til noen andre enn Gud alene, og gi den helt. 2) Men dernest skal mennesket også elske det som Gud har mest kjær, nemlig sin neste, Guds billede i mennesket.

 

1. Siden vi ovenfor har bevist at mennesket skylder Gud sin hele og fullkomne kjærlighet, og at kjærlighet er den første plikt  som bør vises imot Gud, så følger av det, at det er urett å gi en annen denne sin kjærlighet. For siden Gud skjenker mennesket sin fullkomne kjærlighet, og må derfor ikke dele sin kjærlighet og gi Gud halvdelen og en annen halvdelen. For selv om skapningene gjør mennesket godt, så er det likevel ikke dem som gjør det, men Gud på grunn av dem. Han både oppholder dem og har bestemt dem til å tjene mennesket. Og siden mennesket også er en skapning som er skikket av Gud til å tjene andre mennesker, så følger også av dette, at om et menneske beviser andre noe godt, så må det ikke tilskrive seg selv det, men Gud. Det skal verken begjære kjærlighet eller ære for det, for dette tilhører Gud alene.

2. Siden mennesket er skyldig å elske Gud over alle ting, så må det også elske det som Gud har kjærest blant alle sine skapninger, ellers er det med sin kjærlighet Gud imot og kan ikke forenes med Ham. Men nå elsker Gud mennesket over alle sine skapninger og derfor er mennesket skapt etter Guds billede. Den som derfor elsker Gud, han er også skyldig å elske mennesket, som den som er skapt etter Guds billede. Derfor kan ikke den rett elske Gud, som ikke elsker Hans billede i mennesket. For nest Gud tilkommer kjærlighet Hans eget billede. Men at mennesket er Guds billede, det sier og roper hele skapningen ut.

 

Bønn om kjærlighet til Gud og sin neste.

 

Gud, du som selv er rik på kjærlighet, utøs også i mitt hjerte kjærlighetens Ånd, så at jeg må elske deg over allting og min neste for din skyld og det av hjertet, uten å søke mitt eget og være villig til å tjene Ham selv uten å vente meg takk og betaling for det, ved Jesus Kristus, vår Herre! Amen.