Bønn i krigsnød og imot Tyrkerne (Muslimene)

Fra Paradis Urtegård av Johan Arndt.

 

Herre, allmektige Gud, du sterke, uovervinnelige Konge, du sterke, uovervinnelige Konge over alle konger og Herre over alle herrer, du som har sagt, at der ikke skal falle et hår av vårt hode uten din vilje, - du, som styrer krigene i hele verden, bryter sundt buer, slår sundt spyd og brenner opp vogner med ild, vær du vår hjelp, vår beskyttelse og vår styrke, vår klippe og vår festning, og frels oss og hele kristenheten fra de onde tyrkere (muslimene) og fra alle blodtørstige fiender. Forlat ikke din arvedel, som kalles etter Kristi hellige navn. La din ære bli stor i det høye og i hele verden.

La der bli fred på jorden og i menneskene et velbehag. La ikke kirker og skoler bli ødelagt, land og folk herjet og ødelagt, der hvor din ære bor. Gi all kristelig øvrighet og deres undersåtter varig fred og enighet.

 

La miskunnhet og sannhet møte hverandre i vårt land, rettferdighet og fred kysse hverandre. La sannhet vokse opp av jorden og rettferdighet skue ned fra himmelen.

Din hjelp er jo nær hos alle dem som frykter deg, - så at din ære må bo i vårt land og Herren gjøre oss godt, - for at vårt land må gi sin grøde, at rettferdighet  må ennå bli og øves hos oss. Befal dine engler, at de må leire seg omkring vårt kjære fedreland, om vårt legeme, vår ære og vårt gods og slå en vognborg omkring oss.

 

Vær du en gloende mur omkring oss, og beskytt oss, så vi ikke faller for fiendens sverd og blir røvet, ødelagte, drevet bort, hånet og skjendet på legeme, gods og ære. Gi at vi at vi ikke forlater oss på vogner og hester, men på ditt hellige navn, som er en fast borg, som den rettferdige flyr til og blir reddet. Gi oss hjerte og mot til å motstå  våre fiender.

Rust oss ut med din makt, for ved deg løper vi inn på fiendtlige skarer, og ved deg, vår Gud, springer vi over murer. For du er et skjold for alle dem som forlater seg på deg. Gud, ombind oss med kraft og lær våre hender å stride mot våre fiender. Gi oss din frelses skjold, din høyre hånd holder oss opp!

 

Du kan ombinde oss med kraft til krigen, du bøyer våre motstandere under oss, og våre fiender lar du vende ryggen for oss, og våre hatere utrydder vi og knuser dem som støv for vinden, som dynn på gatene tømmer vi dem ut. Ombind oss derfor med din kraft, og la oss være sterke i deg og i din veldes kraft. Atspre folkene, som har ondt i sinne imot oss, gjør deres onde og listige angrep til intet og deres klokskap til dårlighet. Du er jo strålende og herlig fremfor røverbergene. La de sterke i hjertet bli et rov. La dem sove sin søvn og ingen av de veldige menn finne sine hender. Ved din trussel, Jakobs Gud, faller både vogner og hester i dyp søvn.

 

Du – forferdelig er du, og hvem kan bestå for ditt ansikt, så snart du blir vred? Når du lar høre dom fra Himmelen, frykter jorden og blir stille, når Gud reiser seg til dom for å frelse alle saktmodige  på jorden. Menneskets vrede bereder deg pris, du, som avskjærer fyrstenes stolte ånd og er forferdelig for kongene på jorden. Å Gud, hvor lenge skal motstanderne håne, skal fienden forakte ditt Navn for bestandig? Gud er likevel vår Konge fra fordums tid, Han bereder frelse midt i landet.

Du atskiller havet med din styrke, du knuser sjøuhyrenes hoder på vannene. Du slår sundt Leviatans hoder, du gav dem til føde for ørkenens folk. Du har fastsatt alle jordens grenser. Kom dette i hu: Fienden har forhånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn. Overgi  ikke til den grådige  skare din turteldue, dine elendiges skare glemmer du ikke for bestandig.

 

La ikke den trengende vende beskjemmet tilbake, la den elendige og arme love ditt navn. Reis deg, å Gud, strid din strid, kom i hu din forhånelse av dåren hele dagen. Omstyrt deres makt og velde, som de forlater seg på, likesom Farao, så at de må fly som Sisera. Ta fra dem hjerte og mot, gjør dem motløse og nedslåtte.

 

La frykt og forferdelse overfalle dem, likesom midianittene. Slå dem med blindhet, likesom Syrerne på Elisas tid. La dem bli som agner  for vinden  og Herrens engel støter dem bort. Vern våre grenser, driv dem bort fra vårt land likesom røyken drives bort ved vinden og som voks smelter ved ilden. La oss synge med fryd: Herrens høyre hånd er opphøyet, Herrens høyre hånd vinner seier! La alle våre fiender bli til skamme og såre forferdes, vende seg tilbake og hastig skjemmes!

Amen.