Den forhånte forsamling

 

Av David Wilkerson.

Del 1.

 

            Sef. 3, 18: Dem, som var bedrøvede, fordi de ikke kom til høytidens forsamling, har jeg samlet, (fordi) de var av deg; forhånelse har vært en byrde på henne. (1835). Dette er en dobbel profeti av Sefanias. De har med Israels barn å gjøre – men også med det åndelige Sion (som er Jesu Kristi menighet i de siste dager). Først av alt, taler han til jødene – at Gud skulle føre sammen de atspredte – men han skulle bare føre tilbake dem som hadde et sønderknust hjerte for Israels usle tilstand – han skulle komme i hu alle som bar forhånelsen – alt det forferdelige som gikk for seg i Guds hus. Til dem som bar den byrde, sa han; ”jeg skal samle dere”. Han gav dem store løfter.

            Denne profeti sikter også til Jesu Kristi forsamling i den siste tid. I Det Gamle Testamentet, ble Israels barn kalt inn til en høgtid i sju dager på den åttende dagen – som kaltes en høytidssamling. Det var da de møttes alle sammen – satte alt annet til side og fokuserte på å tilbe og prise sin himmelske Fader. Skriften sier: ”På den åttende dag skal du ha en høytidssamling”. Denne høytidssamling representerte i Det Gamle Testamentet Guds utskilte forsamlings behov av å møte Herren.

            Dette er Jesu Kristi forsamling i den siste tiden. Etter Sefanias, kommer Guds hus i den siste tiden til å bli forhånt. Det hebraiske ordet her betyr ”skam og vanære”. Det kommer til å være skam og vanære i Guds hus. Vi taler ikke om den frafalte, liberale kirke – Herren sier at på Dommens Dag, kommer Han til å ta et oppgjør med den kirke. Vi kan be for dem, men vi skal ikke spille våre tårer på det som ikke er den rette forsamlingen.

            Gud søker etter et folk som vil sørge og gråte over den forhånelse som utvikles over Jesu Kristi forsamling i disse dager. Jeg taler om den forsamling som fødtes i Pinsehelgen. Jeg taler om den forsamlingen som fødtes i sanning om Jesu Kristi herrevelde. Den forsamlingen som var født på ny er under angrep. Forsamlingen er forhånet.

            Det har blitt profetert at i denne tid av forhånelse, skam og vanære, kommer Gud til å reise opp en hellig rest som kommer til å sørge over denne forurensning – Gud kommer til å ha en rest som ikke kommer til å sitte uvirksom mens alt dette innvandrer forsamlingen. Gud sier: Jeg kommer til å ha et folk som ikke kommer til å være nøyaktig med å leve et godt liv og ignorerer at kvakksalvere og pengegalne falske profeter kommer inn i Guds hus og ødelegger allting.”

            Gud kommer til å samle ett folk som sørger over dette! Om du virkelig elsker Herren og elsker Hans forsamling, kan du ikke se på det som hender i dag (og jeg kommer til å nevne disse forhånelser ved navn). Om du etter å ha hørt hva jeg har å si om disse forhånelser, kan gå hjem fra kirken og si: ”jeg holder fast ved det som står i Mat. 16, 18, helvetes porter skal ikke få overhånd over den, jeg skal ikke uroe meg, Gud har alt under kontroll.

            Det holder ikke! Gud anvender mennesker. Gud anvender mennesker for å utføre sitt verk. Han sender ikke engler. Englene gråter over det, men Gud anvender ikke engler for å utføre sin hensikt. Han anvender menn og kvinner med sønderknuste hjerter og byrder -. Dommen står for døren, Jesus kommer. Herrens Dag er nær!

           

                         Våkne opp eldste! Våkne opp prester! Våkne opp hyrder!

            Se på kirken. Få nøden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av den høytidige  forsamlingens forhånelse? Joel sa: ”fordi et dårlig frø har blitt plantet.

            Et Evangelium prekes som får alt innen synsranden til å visne. Alt som er grønt og guddommelig og rent visner. Frøet  er råte- mennesker svelter etter å få høre Guds rene Ord- men det finnes ingen enger. Flokken er overgitt og hungrig. Elvene tørker ut. En fremmed ild fortærer prestene. Esekiel sier at hyrdene tramper ned de gode enger og eter det beste selv. Hva er de skammelige saker som hender i Jesu Kristi kirke i dag?

            Først er det det dårlige frø som prekes av gjerrige hyrder. Det er kjent som

 

Framgangsteologien

 

            Dette er en av de største forhånelser som er utøvet mot Jesu Kristi kirke siden Kristus. Dette forvrengte evangelium forgifter mengder – til og med i Kina, Afrika og over hele verden. Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt gjennom rike amerikanske evangelister og prester. RIKE!

            Det gjør meg bestyrtet at så mange mennesker kan høre lydbåndene og se videoer som kommer ut fra disse fremgangskonferansene  uten å gråte over dem. Denne gift spres over hele verden. Cuba er på vei til å åpnes og de er ivrige for å komme inn med en gang med sitt fremgangsevangelium og sier til dem: ”dere har vært fattige tilstrekkelig lenge nok, Gud vil at alle cubanere skal bli rike!”

            Denne uken fikk jeg et videoband som er spilt inn på Kenneth Copelands møter. Jeg lyttet til taleren og ble helt stum. Venner, les Det Nye Testamentet, du kommer til å finne at apostelen Paulus peker ut dem som de trodde var falske apostler. Han advarte og han uttalte deres navn. Jeg sier dere at om dere kan lytte til det som jeg vil si dere, uten å sørge, da er dere blinde. Dere er åndelig blinde. Dere har harde hjerter. Ett hjerte med ett hardt panser rundt så at det rene Evangelium ikke kan trenge gjennom det. Dere har blitt så gjennomsyret av dette ubalanserte evangelium at dere ikke er ved deres sinns fulle bruk. Dere kan ikke preke sannheten. Dere kan ikke vise dem noen annet i Skriften siden de har et panser over sine hjerter. Harde hjerter!

            En del av dere kommer ikke til å ta imot dette. Om du har matet din sjel med Copelands eller Hagins kassetter, kommer du ikke til å synes om det du hører. Venner, jeg er en hyrde, jeg har blitt kallet av Gud. Jeg har gitt den her forsamlingen et løfte. Så lenge vi står på denne talerstol, om vi så ulver i fåreklær som kommer for å stjele flokken, så skulle vi stille oss opp og skrike! Det er opp til deg å gjøre noe med det. Jeg satt denne uke og lyttet til en taler på en konferanse og jeg ble sjokkert og såret. En Herrens nød kom over meg. Det er derfor jeg preker dette budskapet her. Sørg over det.

                                                                                                                              Forts. neste nr.