Den forhånte forsamling

Av David Wilkerson.

Del 2.

 

Jeg siterer ord for ord hva som ble sagt. Talerne kunne knapt tale ferdig på grunn av alle mennesker som kom frem og stappet penger i deres lommer. Grunnen til at de gjør det er en ny lære som har kommet ut og som sier: Om du vil bli velsignet, så må du finne den mest velsignede evangelist eller pastor du kan finne, fordi den som har mye får mye, han som har lite, til og med det han har skal tas ifra ham. Om du finner den mest velsignede fremgangspredikant og gir ham penger, så skal du bli velsignet. Jo mer velsignet han er, om du gir til dem som er mest velsignet ---- det er som et pyramidespill! Om disse menn var i den profane verden, skulle de havne i fengsel. Pyramidespill! Den som er høyest oppe og som synes å være mest helliget, taler høyest. Hundretals mennesker kom opp til hans lommer var fylte. Syndere sier: Er dette et fritt Evangelium? Sedler?

            Lytt til hva som ble sagt. Taleren gikk opp og sa: ”Om en fattig enke som har sosialbidrag gir deg 5 dollar, så må du ta det. Elias tok enkens siste mat. Dere er salvet, dere fortjener det, ta det.” Samme taler sa: ”Jeg bor i et 1000 kvadratmeter stort hus. Jeg skal bygge et større nå. Et som kong Salomo skulle være stolt over. Jeg betalte nettopp 15.000 dollar (105.000 kr.) for en hund! Ser dere den praktfulle ringen på min finger, jeg var nyss på Jamaica og betalte 32.000 dollar for den. Jeg vil at dere skal vite, at når mennesker der jeg bor kjører forbi min herregård og ser min Rolls-Royce i garasjeporten, så vet de at det finnes en Gud i Himmelen”.

            Si meg, er det Evangelium? Si meg at du ikke gråter over dette!

            En av talerne stod opp og sa: ”Vi har gjort et forbund med broder Copeland om at vi i de nærmeste år skal ingen av oss lide en eneste dag. Vi skal ikke kjenne et øyeblikk av motløshet. Vi skal ikke bli syke eller behøve noe. Vi skal nyte av alle velsignelser. Vi forkaster all lidelse, all smerte, alle økonomiske problem.” Det lyder bra om du står på toppen.

            Dette her er det som bedrøvet meg mest. Dette ble preket: ”Den Hellige Ånd kan ikke utgytes over deg før du står i pengeflommen. Før du er fremgangsrik, kan Den Hellige Ånd ikke gjøre noe.”

            Tenk på det! Hvordan påvirker dette deg? Hva gjør det i din ånd når du ser fattige mennesker som lever fra hånd til munn og plutselig sier han: ”Strev etter pengene” og menneskene springer som galne, og når de springer sier de: ”Vi gjør krav på rikdommer.”

            Senere så jeg mennesker åle som ormer av sine stoler og ned på golvet. Jeg ser evangelisten stå opp og hveser som en orm og mennesker faller overalt. Venner, hva er det som går for seg? En forhånelse av høytidsforsamlingen! Profeten kaller dem ”gjerrige hunder, ugudelige vektere.” Venner, om dere hadde Guds hjerte og Herrens nød, skulle dere rope ut med Esaias, de er blinde vektere, de vet intet, stumme hunder, sovende, de elsker søvn, grådige hunder er de, de blir aldri mette!

”Jeg har 1000 kvadratmeter, men jeg skal selge det og bygge et hus som kong Salomo kunne bo i.” Å aldri få nok. Han sa: ”Hyrder som ikke kan forstå”. Alle ser etter sitt, alt for å få sine egne behov tilfredstillet. Jeremias sparte ikke på ordene. Han sa: ”Mitt folk er som fortapte får. Deres hyrder har fått dem til å gå vill.” Du sier: ”Prest, du har ingen rett å tale så skarpt over dette emnet.” Om du synes jeg er skarp, les da Esekiel 34, 1 – 10.

            Du tar 50 kr. fra enken og kjøper en hund til 150.000 kr. Du tar pensjonen fra enken og den fattige og du sier til dem at de ikke har tilstrekkelig med tro – derfor er de ikke fremgangsrike. Du tar ullen fra fårene. Du leter ikke etter sjeler, du søker etter penger. Hyrder som før seg selv! Skulle ikke hyrdene føde fårene? – Så sier Herren Herren: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min  hjord av deres munn, så de ikke skal være til føde (kjøtt) for dem.

            Jeg skal befri flokken fra disse menns tenner. Gud hjelpe oss!

            For det andre, forvrengningen av Den velsignede Hellige Ånd. Dette er den verste forhånelsen. Det skulle få oss til å falle på vårt ansikt. Den måten som Den Hellige Ånd blir forvrengt på fremfor hele verden.

            Det er vondt å konstatere at det finnes så lite dømmekraft igjen i forsamlingen og blant mange pastorer og forsamlingsledere. De vet ikke engang når Den Hellig Ånd blir forvrengt eller hånet. Det finnes tusentalls kristne som går på vekkelseskampanjer og ser saker som de tror kommer fra Den Hellige Ånd, men de vet ikke hva de tar imot. De klapper i hendene og priser Gud når en mann står på plattformen og håner og forvrenger Den Hellige Ånd, og de vet ikke om det!

            Hele karismatiske samfunn, inklusive den amerikanske pinsebevegelsen, slites i to gjennom falske vekkelser. Alt mulig hender, noe nytt nesten hver uke. Lederne vet ikke om de skal ta til seg eller forbanne det. De vet ikke hva de skal gjøre. Vi får brev fra hundrevis av pastorer fra hele verden. De spør: ”Hva er rett og hva er feil?”  Hvor finnes lederne? Hvor finnes det noen som kan veilede oss?

            Venner, det vi ser hender i dag i det som kalles vekkelse og det som hender i Den Hellige Ånds navn kan vi ikke finne grunn for i Skriften. Hva som helst som vi ikke kan finne i Skriften må forkastes. Fullstendig forkastes!

            Jeg gråter når jeg ser disse videoer som mennesker sender meg fra hele landet. Hele forsamlinger er uten kontroll, de faller på gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som drukne, vrir seg som ormer, yler som villdyr. Vi har evangelister som stiller seg opp og blåser på mennesker for å få dem til å falle, som om Den Hellige Ånd var kroppslig tilstede i dem. Kaster sin merkesjakke (dyre merkeklær) på mennesker og sier at det er ”herrens hånd”.

            Et nytt ”evangelium” har nettopp kommet til Sydamerika. Venner, det er grovt og rått, men jeg sier det til dere. Når du forlater Ordets parameter (brennpunkt, kjernepunkt), når du sier: ”Dette er noe nytt, Gud gjør noe nytt? Jeg forstår det ikke, det finnes ikke i Skriften, men jeg vil ikke stå imot Den Hellige Ånd.” Venner, om det ikke står i Bibelen, så må vi stå imot det.

Det siste er at du ikke kan komme inn i Guds Rike om du ikke kommer som et lite barn. Folk kommer kledde i bleier så de kan gjøre sine behov under møtene. Det er det siste! Venner, hvor skal det ende?

            En pastor sa: ”Det har gått så langt, at en dag kan en evangelist stille seg opp og si, jeg har fått en åpenbarelse fra Herren, at det er på tide å begynne å tilbe Maria.” Det kommer til å ende med det.

            En annen evangelist kaller seg for Den Hellige Ånds bartender. Han sier: ”Kom til baren og drikk av Den Hellige Ånd.” De kaller det å drikke av den nye vin! Jeg hører profetens ord ringe i mine ører, ”Herrens dag er her, ondskapen råder. Gråt mellom forgården og alteret. Ta på dere sekkeklær. Fast og sørg for det frafalne folket.”

            Jesus skal komme. Massene er enda unådde. Når jeg ser kristne gå til det som de kaller for Den Hellige Ånds bar, sjanglende som drukne, kommer Joels ord klart til meg, ”Våkne opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere, alle vindrikkere, fordi mosten  er revet bort fra munnen deres!” 

                                                                                                                           Forts. neste nr.