Beskrivelse: logo

 

NR. 5 / 6

Mai / Juni 2007

64. ÅRG.

Kjærligheten sterkere enn døden

Trefoldighets søndag, Joh. 15, 12 – 17.

 

            Dette er min befaling at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder. Ingen har større kjærlighet enn denne at en setter sitt liv til for sine venner. I er mine venner dersom I gjør hva jeg byder eder. Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det som jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder. Dette byder jeg eder at I skal elske hverandre.   

Les mer her.

Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

10. og siste del.

 

Han (Jesus) taler ofte slik: For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som er fortapt. Mat. 18, 11; Luk. 19, 10. Gud har gitt sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud har ikke sendt sin Sønn til verden for at han skal dømme verden; men for at verden skal bli salig ved ham. Joh. 3, 16 – 17.

 

Les mer her


 

Israels omvendelse er Guds sak

Av Per Faye-Hansen

 

            Israels særstilling i historien

            Om Israels utvelgelse sier Bibelen: For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk, 5 Mos. 7, 6.

            Alt til Israels stamfar Abraham sa Gud: Jeg vil gjøre deg til et stort folk – og i deg skal alle jordens slekter velsignes! 1 Mos. 12, 2 – 3.

 

Les mer her


 

Mene, Mene Tekel, Ufarsin

MENE: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.

TEKEL: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

Fra Haugianeren mai 1950, av Matheus Holte.

 

            Da den mektige kong Belsazar i Babel så denne håndskrift på veggen, så skiftet kongen farge – hans tanker forferdet ham – og hans kne støttes mot hverandre. Dan. 5, 6. Syndemålet var fullt – straffen måtte komme - .  Du er veid på vektskål og funnet for lett! I samme natt ble Belsazar slått i hjel.

Les mer her

Beskrivelse: BD21315_

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net