Beskrivelse: logo

 

NR. 9 / 10

September / Oktober 2007

64. ÅRG.

Den himmelske Perle

20. s. e. Trefoldighet, Mat. 13, 44 – 50

 

Atter er himmerikets rike lik en skatt, skjult i en åker, og som et menneske fant og skjulte, og i sin glede over dette gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den åkeren. Atter er himmerikets rike lik en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en meget kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den. Atter er himmerikets rike lik en not som kastes i havet og som sanker av alle slags. Når den er full, drar de den opp på strandbredden og setter seg ned og sanker de gode sammen i kar; men de råtne kaster de ut. Således skal det gå til ved verdens ende: Englene skal gå og skille de onde ut midt fra de rettferdige; og kaste dem i ildovnen. Der skal være gråt og tenners gnissel.

Les mer her.

Den nye ekteskapslov

 

Den nye ekteskapslov som nå er i støpeskjeen er et resultat av den åndelige villfarelse både innen det åndelige og verdslige regimente i vårt land. Men det er Den Norske Kirkes biskoper som her har ført an i frafallet fra Guds Ord. I stedet for å føre en klar bibelsk tale om den ekteskapslov Gud gav Adam og Eva som den første Pakt, 1 Mos. 1, 27 – 28, og som gjelder mann og kvinne og deres ansvar som Guds medarbeidere i å skape mennesker og forvalte skaperverket, så løper biskopene omkring som kaklende høner og roser sin vakre fjærdrakt og gode egenskaper og nestekjærlighet.

Les mer her


Et brev til noen venner i Stockholm

Av August Hermann Francke.

Halle 29. januar 1722.

 

Nåde, velsignelse og fred av Gud!

Det er meg fortalt to ganger av en sikker hånd fra Stockholm, at noen kristelige venner der ønsket en gang å motta en oppmuntringsskrivelse fra meg. Det er meg meget maktpåliggende å oppfylle dette så kristelige forlangende, derfor oversender jeg nå dette brev, selv om jeg for øyeblikket finner meg så overlesset med arbeid, at jeg ikke kan annet enn fatte meg så kort som mulig.

Les mer her

Om forakt for Guds Ord

Fra Luthers bordtaler

 

Verden setter seg nå imot Ordet, likesom den og gjorde for 2000 år siden. For dette Ord faller alle vegne på samme tid. Verden er og blir verden, den sier som fariseerne svarte sine tjenere, som de hadde sendt ut for å fange Jesus. Er dere også forførte? Trodde noen sinne en høvedsmann eller fariseer på Ham? – Men folket, som ikke vet noe om Loven, er fordømt.

Les mer her


Epistelen på 19. søndag etter trefoldighet

Fra H. N. Hauges postille.

Ef. 4, 22 – 28.

 

At I skal etter eders forrige ferd avlegge det gamle menneske, som forderves ved bedraglige lyster, men fornyes i eders sinns ånd og iføre (eder) det nye menneske som er skapt etter Gud i sannhets rettferdighet og hellighet. Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer! Blir I vrede, da synd ikke, la ikke solen gå ned over eders fortørnelse, gi ikke djevelen rom! Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noe godt med hendene, for at han kan ha noe å dele med den som trenger.

 

Les mer her

 

Evangeliske levnetsregler

 

Evangeliske levnetsregler som på en kort, enfoldig og tydelig måte blir vist den sanne og rette vei til det evige liv, inndelt i tolv deler. Oversatt fra tysk, som nå på ny trykkes opp og tillegges tre åndelige sanger. I alt dette søkes det å skje Gud til ære og menneskene til salighets befordring.

 

Gal. 6, 16: Og så mange som går frem etter denne regel, fred og barmhjertighet være over dem og over Guds Israel!

                                           Av Hans Nielsen Hauge.      Les mer her

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net