Den nye ekteskapslov

 

            Den nye ekteskapslov som nå er i støpeskjeen er et resultat av den åndelige villfarelse både innen det åndelige og verdslige regimente i vårt land. Men det er Den Norske Kirkes biskoper som her har ført an i frafallet fra Guds Ord. I stedet for å føre en klar bibelsk tale om den ekteskapslov Gud gav Adam og Eva som den første Pakt, 1 Mos. 1, 27 – 28, og som gjelder mann og kvinne og deres ansvar som Guds medarbeidere i å skape mennesker og forvalte skaperverket, så løper biskopene omkring som kaklende høner og roser sin vakre fjærdrakt og gode egenskaper og nestekjærlighet. Men de ser ikke at de er nakne og blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er som stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og liker å sove. Es. 56, 10. Likesom en høne som har mistet sin vakre fjærdrakt, er de mennesker som har mistet Guds Ord, forlatt sannheten og vendt seg til eventyr og fabler ved å si at menn kan ”ekte” menn og kvinne kan ”ekte” kvinne. De er heslige i Guds øyne, nakne og blinde!

            Hva er mer nødvendig for et nakent og blindt menneske enn å få skjule sin skam og få synet tilbake? Skulle det ikke være slik med Kirkemøte, biskopene og Det Norske Storting? Men de kan jo ikke i sin blinde tilstand se at de er åndelig nakne og blinde, det blir som en ond sirkel som de ikke kommer ut av. Derfor er dette en Guds straffedom over land og folk på grunn av frafallet fra Guds Ord, der de har vendt seg fra den betingede Guds Nåde til en ubetingede og fra det betingede Evangelium til det ubetingede. Slik forfalsker de Guds Ord og graver åndelige grøfter som de selv faller i. Det ser vi av abortloven og andre ugudelige lover som i de siste 30 – 40 år har sett dagens lys og virket som murbrekkere på ”Jerusalems murer”. De er snart revet ned alle, alle de som våre trofaste forfedre med Luther, Pontoppidan og Hauge i spissen bygget opp. De tror seg å ha bygget noe bedre og sikrere, men luftslott er verken sikrere eller bedre, de er tvert imot falsk trygghet og forføreriske lærdommer.

            Den nye ekteskapslov som er på trappene er en hån mot Guds hellighet og forakt for Guds Ords sannhet. Den er sverdhogget som skal gi kirken banesåret og gjøre at den endelige dom fra Gud nå skal felles over land og folk, og det skal skje i hast! Mat. 24, 27 – 37; Luk. 17, 24 – 30.

            Kjære venner! Nå må vi ikke være etterlatne i bønnen, men tigge Gud om nåde og barmhjertighet om å bli stående når Guds hevn går over jorden. Vi må be Gud om nåde til å stå fast på Guds Ord, si sannheten til dem Gud minner oss om og vandre i sannhet for Guds Ord er den evige sannhet!

                                                                                                             Trygve E. Gjerde.