Jesus vil våke om jeg sovner inn!

 

            Dette er skrevet av en 13 år gammel gutt kort før hans død under spanskesyken. Han var ved sin død alene igjen i hjemmet. Hans far og mor var tideligere døde av samme sykdom. Versene fant man nedskrevet på et stykke papir ved hans hodepute.

            De ble innsendt til Den Kristelige Lægmand av Stenby. Skrevet av fra dette ved Sofie Fjellheim, Artur Fjellheims mor og funnet blant hennes etterlatte ting. Artur Fjelheim skrev det så av slik den 19. sep. 1985:

 

            Tone: Jesus din søte forening å smake.

Jeg er så liten, O Gud i det høye Ser du meg nå siden mor sovnet inn?

Rekker et blikk fra ditt kjærlige øye Også igjennom det mørke gardin?

Ute er stormer og klipper og havet Sett deg her Jesus, og ta meg i hånd.

Husker du dagen da Far ble begravet? Og vi fikk løfte om hjelp fra din Ånd?

 

Nå er jeg trett og har lagt meg til hvile Jesus vil våke om jeg sovner inn.

Midt i en regnbue ser jeg deg smile. Vinke til meg, du engelen min.

Vil du så hilse god natt dem der oppe! Mor, tante Rutt og de andre du vet.

Fly ikke bort, men vær klar til å stoppe Dersom nå Jesus deg vinker her ned.

 

Skulle jeg sove når du står ved sengen? Fly ikke fra meg, men stå her en stund.

Rør meg ved hånden forsiktig med vingen Om ikke mer enn et enkelt sekund.

Og har du budskap fra moder du kjære, Hvisk det i øre, fortell det hun sa

Bring henne hilsen at nå vil jeg være Trofast og lydig og stundom litt glad.

 

Engelen min! Dersom Jesus deg henter Hit ned til sengen, Så husk jeg er klar

Mor sitter stadig der oppe og venter Veien er lang, derfor kjære vær snar

Jakken er børstet, den henger på stolen Mor skal få se jeg har holdt den i stand

Så går vi oppad til lyset og Solen Vinker til Jesus og stiger i land.

 

Først vil jeg falle på kne foran stolen, Takke far, engler og mor jeg får se

Så vil jeg be ham å rekke meg kjolen Strøket og renset som nyfallen sne

Siden, ja siden min strofe skal være Jesus som døde og tok meg til sin

Så skal jeg synge Hans pris og Hans ære Takk – lille engel, nå sovner jeg inn!