En formaning til barn og ungdom

Fra Den Kristelige Lægmand, 1928.

 

Elskelige barn, prøv dere om dere også har en så brennende kjærlighet til Ham, som under ubeskrivelige smerter døde for dere den smertefulle død på korset. Tenk over med hvilken kjærlighet Han tok imot dere som små barn, da dere på andres armer blir båret frem for Ham og overgitt Ham i den hellige dåp. Tenk rett ofte og med kjærlighet på den salighet, som hendte dere i den hellige dåp, da dere renset i Hans blod ble opptatt som Guds barn og deres navn innskrevet i Livsens Bok. Dere bør jo likevel i det minste av gjennkjærlighet for alltid forbli Hans ekte disipler og stadige etterfølgere. Han har gjort seg så vel fortjent av dere. Så sky da alle onde og forføreriske selskaper, all ulydighet, lettsindighet og kjærlighet til denne verden og dens vesen, så at dere ikke ved uaktsomhet og ettergivenhet i dette stykke må stille dere åpne for den skrekkelige fare å ødelegges med verden. Bed den kjære Gud om Den Hellige Ånds hjelp, at Han vil gi dere et nytt hjerte og virke i dere både viljen og utførelsen. Sier deres samvittigheter dere, at vi må bli forandret såfremt dere vil behage Gud, unge venner! Nekt da ikke lenger Ham deres hjerter, som bare i den hensikt kom til verden og led de bitreste forsmedelser og den fryktligste død for å frelse syndere. Vel der, kjære venner, om dere beslutter å overgi dere til deres Frelser, usigelig er da deres lykke om dere vedblir inntil deres død i bestandig troskap å holde dere nær til deres Frelser og med et oppriktig hjertes hengivenhet omfatte og elske Ham, som kjøpte dere med sitt blod. Dere har da å vente en uforgjengelig, ubesmittet og uvisnelig arv, som er oppbevart i himlene til eder. 1 Pet. 1, 4. Han vår mildeste Frelser, vår sjels venn legge sin velsignelse til disse velmente formaninger for sin ubegripelige kjærlighets skyld.