Mørke hviler over jorden!

                    Salme av Artur Fjellheim fra hans første kristentid.

 

 

                             Tone: Min Jesus mitt livs livsaligste brønn.

                        Se mørket det skjuler all jorden nu hel.

                        Og høsten seg nærmer da hver får sin del.

Som Noa ei hørtes, som Lot jo bortførtes

Fra hopen, så er nu tidernes art.

Der spottes, fornektes, nu all åpenbart!

 

Se lærde i spissen her foran nu går

De unge forføres fra skolenes år

De nekter vår Herre som Gud kunne være

O Herre forbarm deg dog over enhver

Akk, flytt ikke lyset, jeg beder især.

 

Som skriftlærde fordum Messias ei fant.

Uaktet Vår Herre dem satt midt iblandt

Så blinde de er dog nu også dessverre.

Fornuftens gudinne hun setter seg ned

Vil ikke tro annet enn blotte begrep!

 

De stakkars studenter nu opplæres skal

For siden å være blant hyrdenes tall

Hva kan vi forvente av det de innhente

De kan ikke føde og vokte Guds hjord

Men sjelene drepe, akk – fryktelig mord.

 

Her driver så mange med strømmen av sted

I blindhet de følger, enskjønt de ei vet

Hva Bibelen sier, i den de ei kikker

De lever for dagen, og metter sitt kjød

Fornekter Vår Herre, Hans blod og Hans død.

 

Den tid var dog ille da Luther fremkom

Ja synd og villfarelse var det i flom

Men ei som for tiden, da stor eller liten

I frekkhet og spott synes vandre her frem

O – Gud – kan omvendelse ennå gis dem?

 

Ei heller da Hauge fremstod var det så

I overtro mange med prestene lå

Som Linderoth spået, slik har det og gået

Forførelsens floder de går over land

Og vantroen vokser hos kvinne og mann!

 

De hørendes antall de blir nu så få

Og Guds Ord foraktes av store og små

Se gamle bortfaller og de unge av alder

Ei ulykke skrekker, men sikker man er.

Betenk det nu venner, at enden er nær!

 

Den sannhet vil tale, han aktes nok ei

I ørknen tale omvendelsens vei

Den eldgamle vare, man bort lader fare

Utvelger i hope som ørene klør

Og lever så sikkert helt inntil man dør.  

 

Og djevelens vrede, den er nu så stor

Han fange vil alle om mulig på jord

O – levende klippe, min Jesus ei slippe

De lam og de får du har ført på din sti

Redd dem og la dem i Ordet forbli!