Vekkelse og omvendelse!

 

            Ap. Gj. 3, 19: Derfor fatt et annet sinn og vend om, for at eders synder kan bli utslettet, så vederkvegelsens tider må komme fra Herrens åsyn.

            Rom. 9, 16: Derfor står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud, som gjør miskunnhet.

            1 Joh. 2, 15: Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.

            Rom. 3, 31: Avskaffer vi da loven ved troen? Det være langt fra! Men vi stadfester loven.

            Rom. 3, 19 – 20: --for ved loven kommer syndens erkjennelse.

            Heb. 13, 7: Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! Betrakt utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro!

 

            Om troens stadfestelse (les) Hebreerne 11. kp.

            Jeremias 31, 33: Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

                                                     Dette er skrevet ned av Arthur Fjellheim omkring 1945.

                                               (Etter Bentzens Testamente og nyere bibeloversettelse av red.)