Et minne om pastor Elling Eielsen

Og åpningen av hans gamle hjem.

 

Fra: Den Kristelige Lægmand.

1933.

 

Som alle ”Lægmanden”s lesere vet, så har der i de senere to a tre år vært arbeidet for å flytte og reparere Elling Eielsens hus fra Jefferson Prairie til Heggs Memorial Park eller inn til parken. Dette arbeid ble utført sist vinter og vår. En minnefest om pastor Elling Eielsen og åpning av dette gamle hus ble holdt den 30. juli 1933.

Festen ble åpnet med norsk gudstjeneste i kirken kl. 10.30 hvor undertegnede talte, og straks etter det norske møte ble det holdt en engelsk gudstjeneste i parken, hvor pastor Olaf Lysnes fra Clinton, Wis. preket.

Ettermiddagsmøtet kl. 2 ble åpnet med sang og pastor Jahren leste Guds Ord og holdt bønn. Etter det leste pastor Snartemo, Milwaukee, Wis., opp en biografi om Elling Eielsen, og den var meget god og sannheten tro. Skulle ønske så mye at den kunne komme inn i våre norske blad.

Pastor M. E. Runden holdt så en tale. Pastor Runden er dattersønn av Elling Eielsen. Han utalte blant annet at han kunne ikke si så mye om Elling; han var vandt til å kalle ham bestefar, men han uttalte det ønske at han kunne bli halvt så god predikant som bestefar. Mellom disse taler ble det sunget og spilt flere sanger. Særlig skal nevnes: Vår Gud Han er så fast en borg og Den store hvite flokk vi ser.

Så talte pastor Lysnes og undertegnede noen ord som takk for anledningen til å være med og reise et minne om vår kjære avdøde pastor og Mrs. Elling Eielsen. Pastor H. C. M. Jahren, stedets prest, talte til slutt og takket alle som hadde vært med under åpningen av Elling Eielsens hus og ytt til å få det flyttet og reparert og sa: Vi kunne ikke hedre våre forfedre bedre enn ved å etterfølge deres tro.

Mange var møtt frem fra flere steder rundt Heggs Memorial Park og det var mange som gikk ut og inn i Ellings hus, som står bare noen få fot fra parken. Huset er satt på god mur, alt ser pent og solid ut, malt utvendig. Men inne i huset er det i den gamle stil, bordvegger med spiker her og der. I huset er mange av de gamle møbler som Elling og hans hustru benyttet: sengen, stoler, klokken, endatil gående! Billeder av Elling og Mrs. Elling Eielsen henger her og der på veggen og mange gamle bøker er lagt på bordet. Det føltes nokså rart å besøke dette minneverdige hus. Vi innviet ikke huset. Det var nok innviet før med bønn og tårer og Guds Ords betraktning; måtte vi hedre deres minne ved å etterfølge deres tro.

Vi hadde den glede å overnatte hos Mr. og Mrs. Runden. Mrs. Runden er datter av Elling Eielsen. Hele Rundens slekt viste oss stor vennlighet. De var alle med på festen. Det var nok en rørende dag, især for Mrs. Runden som lyttet til alt det gode som ble sagt om hennes far, 50 år etter hans død. Dette hus ble bygget på Jefferson Prairie, Wis., 1847 og har stått der til det i 1933 ble flyttet ca. 50 mil, nær Heggs Memorial Park, Wis., ca. 20 mil sydvest fra Milwaukee, på statsvei no. 36. Et dikt ble sendt meg for å leses opp ved festen, men det kom ikke i tide, så jeg håper det blir tatt inn i dette no. av ”Lægmanden”. Diktet er av G. O. Oudal, Minneapolis, Minn., likeledes er det sendt over et brev til meg fra pastor E. S. Eielsen, prest i Den norske og danske evangeliske Frikirke i Amerika. Pastor Eielsen er sønn av Størk Eielsen, en bror av Elling Eielsen.

                                                           North Haven, Conn., den 27de juli 1933.

”Til de tilstedeværende slekt og venner ved minnefesten; Guds store nåde og fred tilønskes eder alle i Jesu navn.

Ville så gjerne få gi uttrykk også for mine personlige følelser ved denne anledning, som en brorsønn av Elling Eielsen. Den Hellige Skrift sier, det den rettferdiges ihukommelse er til velsignelse. Hvor bokstavelig det alltid har gått i oppfyllelse kjenner vi alle til i våre personlige opplevelser. Da jeg som ungdom kom til dette land og prest og legmann spurte meg om jeg var i slekt med gamle Elling Eielsen, så var det et av de ledd som Den Hellige Ånd tok i bruk, som endte med at jeg ble vagt og senere kom i et bevisst samfunnsliv med Gud. I de 25 år som jeg av Guds store nåde har fått vært være med og bære frem frelsens budskap iblant vårt folk i dette land, har hans liv og virke ansporet meg til troskap til all nådens Gud, Hans Ord og våre medmennesker. Hans minne har vært til velsignelse for meg både som en uomvendt ungdom, som kristen og som Ordets forkynner. Må Herren rikelig velsigne eder, både slekt og venner, som er samlet ved anledningen til en mer full innvielse til Herren og Hans tjeneste.

                                   Med broderhilsen fra eders i nåden forbundne,

                                                                                      E. S. Eielsen.”     

 

 

Så er da Ellings hus åpnet og står som et minne om den gamle pionertid. Der vil bli oppbevart gamle møbler og bøker i det, særdeles fra den tid Elling, som den første norske Lutherske prest begynte arbeidet iblant vårt folk i dette land. Måtte vi hedre deres minne ved å leve og arbeide i den åndsretning som de gamle haugianere gjorde. For nå er det mange som kaller seg haugianere, og som har en helt annen åndsretning. Vil med dette få uttale en særdeles takk til pastor H. S. M. Jahren for den taktfulle måte han har ledet møte. Likeledes en takk til Mr. og Mrs. Runden for hygge vi nøt iblant dere. Vil også takke broder L. O. Bystøl, Lodi, Wis., som i den travle tid tok meg i sin auto til festen. Måtte den 30. juli 1933 stå iblant oss og tilskynde oss alle til mer alvor i vårt liv og arbeide i Herrens vingård.

Takk til alle som gav til dette øyemed, og om vi kunne få litt mer da vi ennå mangler noe. For min personlige del var det en stor høytidsdag og det var med stor frykt og aktelse for vår avholdte pioner, pastor Elling Eielsen, at jeg gikk opp på prekestolen under denne høytidelige minnedag. En kjærlig hilsen til alle.

                                                                             S. M. Stenby.

 

(Det er nå 75 år siden dette skjedde og 125 år siden E. Eielsen døde. Red. anm)