Elsker vi Gud over alt?

Joh. 21, 15 – 17.

Simon, Jonas’ sønn, elsker du meg?

 

Av. Matheus Holte.

Den Kristelige Lægmand 1934.

 

Dette er et alvorlig samvittighetsspørsmål. Har ikke den gode Gud, vår Fader, rett til å spørre oss om det? Ingen har gjort oss så mye godt som Gud. Ingen har derfor mer rett til vår kjærlighet enn Han.

Kjære leser! Elsker du Gud? Elsker jeg Gud? Den som ikke elsker den Herre Jesus, over ham være forbannelse!  1 Kor. 16, 22.

Finnes der mennesker som ikke elsker Gud? Ja, dessverre. De fleste elsker skapningen mye mer enn Skaperen. De fleste er slaver av øyenslyst, kjødslyst og et overdådig levnet. Vi er alle av naturen fiender til Gud. Så Han klager over oss: Menneskenes hjerters tanker er onde fra ungdommen av. Kjødets sans er fiendskap mot Gud. Derfor sier Frelseren så sant: Uten at noen blir født på ny kan han ikke se Guds rike. Ikke et eneste menneske blir født til verden med kjærlighet til Gud. Så dypt er det sørgelige syndefall. Like forener seg med like. Skal vi bli forenet med Gud igjen og bli lykkelig, da må Han ved sin ånd få virke en likhet med seg i oss. Guds billede må opprettes igjen – en ny fødsel må skje.

Prøv deg o hjerte om troen du haver. Om du ved Ånden og Ordet er født.

Om du har kjærlighet, hellighets gaver, ellers er troen forfengelig, død.

Prøv så om synden av hjertet du hater, hungrig til nåden, forsaker all synd.

Om du oppriktig din neste forlater, søker din Frelser i Ordet og bønn.

Nå må vi sukke til Gud om Hans opplysning. Om du og jeg har: Kjærlighets, hellighets gaver – ellers er troen forfengelig, død. –

Kjære deg! Vær ærlig og snill mot deg selv. Vi kan snart komme til klarhet om vi elsker Gud over alt. Det vi elsker mest, det er vår Gud, hva navn det enn har.

Vi må innrømme at det vi elsker høyest, det tenker vi mest på, det interesserer oss mest, det lengter vi mest etter.

 Hva omgår vi mest med når vi er fri for vårt kallsarbeide? Gud vet det. Men du og jeg vet det også hvis vi prøver oss. Gleder vi oss med Gud og Hans rike nåde imot oss, mer enn i noe annet, da er det et kjennetegn på at vi har Den Hellige Ånd, at vi elsker Gud over alt. Men er oss verden stor og alt i våre tanker, Da har vi mistet vårt anker og seiler uten ror. Er der ikke noe vi sørger mer over enn vår egen og andres synd, da er dette også et sikkert tegn på at vi elsker den hellige, rene Gud over alt.

Har du disse kjennetegn på kjærligheten, da gled deg i Herren. I Jesus har du mengden av rikdom, lystighet og prakt. Å du er lykkelig! Selv om du er fattig på jordisk gods. Om du er umyndig her en kort tid så er du likevel arving til den evige himmelske rikdom. Deg vil jeg gjerne følge. Deg ønsker jeg til lykke. Du har gjort et godt valg. Du er av de kloke som selger alt for å eie og beholde den kostbare perle. Ja, mine kjære venner i Amerika og Norge! La oss vandre varsomt og strebe daglig etter å stå i et godt forhold til vår gode Gud og Fader. Men skal det skje så må vi bevare en øm samvittighet og få en øvet sans til å skille mellom ondt og godt. Vi bør ikke ha samfunn med dem som ynder det falske evangelium. For da kan vi snart bli forgiftet, så vi mister Den Hellige Ånd og den ekte nidkjærhet for Guds ære. Barmhjertige Gud! Bevar dine fra dette farlige fall.

Gud skjenk du oss denne din edleste gave Din fred uti frigjorte sjeler å have.

Din kjærlighet smelte vårt hjerte og sinn Så vår vilje bliver den samme som din.

Oppklar ved det ditt himmelske lys våre sinne Så vi våres fattigdom rett kunne finne.

Og gleden som er ved din nåde å vinne.

Men kjenner noen som leser dette dommen i sin samvittighet? Du mangler den sanne tro og kjærlighet. Kjære deg! Uten tro er det umulig å behage Gud. Hvem behager vi da? Han som vil deg bare ondt både her og hisset. Stans for Guds kall. Sukk om nåde til sann omvendelse. Les flittig Guds Ord. Er det ærlighet så behøver det ikke å gå så lang tid før sinnet blir forandret.

Du synden i din barm og syndens kraft må kjenne.

Da får du Åndens liv og kraft til ondt å fly.

Og lyst å gjøre godt, Da fødes du på ny.

Følger du dette råd da går det deg godt, evig godt! – Og blir vi tro skal vi med glede møtes for dommen. Men ve oss om vi er gjenstridige. Velg! Velg det beste. Det lønner seg så godt å frykte Gud. Ingen ting lønner seg så godt.

Gud velsigne dere som leser dette for Kristi skyld. Amen.