En finner bilde på Treenigheten i alle skapninger

 

Martin Luther

 

I solen finner man treenighetens levende og ildfulle vesen i den glans og varme den gir fra seg.  Ved flodene kan en iaktta deres vesen og beskaffenhet og tilbøyelighet til det dype og den styrke som er forbundet med det. 

Likeså forholder det seg med kunster og vitenskaper. I astronomien finner man likheten i bevegelse, lys og innbyrdes forbindelse og innflytelse hos de himmelske legemer.

- I musikken ved de tre hovednoter: Re, mi, fa.

- I geometrien er den tredobbelte inndeling kjent.  En linje, en flate, et legeme.

- I grammatikken forekommer de tre taledeler.

- I det hebraiske språk befinner det seg tre bokstaver som utgjør et ords rot eller opprinnelige betydning. 

I aritmetikken den kjente regel om tre tal.

- I talekunsten de tre ting: Talens disposisjon, utarbeidelse og endelige foredrag.  For å utfinne og memorere er et verk av naturen og ikke av kunsten.

- I dialektikken er besynderlig å legge merke til,

1) en tings beskrivelse eller forklaring;

2) inndelingen og 3) de slutninger som blir tatt av det. ­

Fremdeles kan enhver ting bli betraktet etter en eller flere av de tre ting: Tyngde, antall og utstrekning.

- Ethvert gresstrå og enhver liten blomst har likeledes først sitt vesen og skikkelse, som fremstiller Gud Faders allmakt; - videre har det sin lukt eller smak; det er et billede på Guds Sønn, som er den evige visdom; endelig har ethvert av dem sin særegne kraft og virkning, som fremstiller for oss Den Hellige Ånds kraft.

 

Slik kan man over alt se hvorledes den treenige Gud i alle skapte ting likesom har avtrykt et billede av sitt eget vesen. Slike iakttakelser har skolastikerne forkastet og er derimot henfalt til andre ting, som er fjas og legeverk.

 

Man kan og om denne likhet gjøre en alminnelig konklusjon og si:

I alle skapninger finnes en henvisning på den hellige Treenighet: 1) Tingenes vesen er Gud Faders 2) dens form og skikkelse er Sønnens, og 3) dens kraft og nytte er Den Hellig Ånds tegn. Slik er Gud nærværende i alle sine skapninger, også i det ringeste blad eller plantefrø.