Er hemmelig forlovelse synd?

 

Martin Luther

Første del av 6 deler.

 

Byrådet eller konsistoriet i Wittenberg hadde besluttet at hemmelige forlovelser ikke burde skje; men hvis hemmelig for­lovelse var skjedd, skulle man ikke gjøre skaden større ved å bryte forbindelsen. Dette var Filip Melanchton enig i; men Luther var imot det.

Straks etter at denne beslutning var fattet, bekjente Melanch­tons sønn, som hette Filip etter sin Far, at han hadde forlovet seg hemmelig. Dette smertet faren dypt, og han vil nå gå til Luther og be om råd og trøst.

Luther går nettopp en tur i hagen for å trekke frisk luft, og Melanchton finner ham sittende under et epletre. Det er hans yndlingssted. Her har han utkjempet mang en hard kamp og kommet til fred med Gud.

”Hva fører deg til mig, Filip?” spurte Luther med nesten tvungen vennlighet, idet han med hånden innbød ham til å sette seg på benken. ”Bringer du mig godt, så vær velkommen både du og din sak; men bringer du mig ondt, så skal du, alene, uten din sak, være velkommen. Slemme ting har jeg allerede nok av. Men si meg først, hvorledes går det med din sønn, han har jo vært syk?”

”Det går ham bedre”, svarte faren. Hans legemssykdom er knekket og beseiret. Han har stått opp igjen”.

”Har da også”, spurte Luther videre: ”Kristus sagt til ham: Vær trøstig, min sønn, dine synder er deg forlatte?”

”Akk, hvis han da hadde sagt det”, sa Melanchton suk­kende. Mitt barns hjerte er ennå bekymret og sørgende, og jeg selv lider med ham. Kjære venn, du husker vel at vi nylig talte med hinannen om hemmelige forlovelser. Jeg kan ikke lenger skjule for deg at min sønn, min stakkars sønn, har gjort sig skyldig i en slik synd; det er årsaken til hans sykdom.”

”Ja”, sa Luther nesten likegyldig, all sykdom kommer av synden. Den som ikke holder Guds åpenbarte Ord, og ikke ærer far og mor, ham kan det ikke gå vel på jorden.”

”Jeg kommer til deg for å få trøst”, sa Melanchton; ”men du dømmer meg.”

”Filip”, svarte Luther, ”der står skrevet: Den som dømmer seg selv blir ikke dømt. Du var imot meg da jeg fordømte alle hemmelige forlovelser som stor synd mot Gud. Nå, da din egen sønn har gjort seg skyldig i en slik synd, som også brenner ditt eget hjerte og din egen samvittighet, skulle du likevel innse at du farer ille frem hvis du ennå holder med juristene i Byrådet. Hva bryr en jurist sig om at hans råd er imot Guds Bud? Men en teolog skulle aldri tvile på at han bare tør handle etter Guds råd og vilje. Du finner ikke i Den Hellige Skrift noe eksempel på at to barn har forlovet seg med hverandre; men det står alltid skrevet om foreldrene: Gi eders sønner koner og eders døtre menn. Hemmelig forlovelse skal nå og aldri stifte noe ekteskap; det er imot den guddommelige rett. Hvis din sønn har forlovet seg mot din og din kones vitende og vilje, da har han syndet mot Guds Bud og rett. Hvorledes kan du da ennå tvile?”

”Det er farens kjærlighet til sitt barn, som ennå tviler”, svarte Melanchton. ”Skal det være så lett for en far å støte sitt barn inn i synden? Min sønn, Filip, har alltid æret oss og vært oss lydig på alle måter. Akk, kjære venn, opphjelp min svakhet! Det står da ikke noe sted skrevet at et barn synder når det sier til sine foreldre: Gi mig deres velsignelse!”

”Hvorledes du strever for i bedra deg selv!” ropte Luther. ”Ekteskapet er en offentlig stand som offentlig skal antas og erkjennes for menigheten; det er en guddommelig rett. Og da er det billig at en slik stand også offentlig besluttes og begyn­nes, det er, med vitner som kan bevise det.  Gud sier: Saken må bli fast etter to eller tre vitners munn. Men hvor to forlover seg hemmelig med hverandre, kan ingen være viss på enten det er sant eller ei; for mann og kvinne, altså også brudgom og brud, er ett legeme og en munn, hvorfor der ikke kan bygges på en slik bekjennelse og et slikt vitnesbyrd.

Ja, om det enn hadde vært tusen vitner til stede ved en slik hem­melig forlovelse, når den var skjedd uten foreldrenes vitende og vilje, da skulde alle tusen bare regnes for en munn; for de har alle handlet uten at den ordentlige, offentlige makt var til ­stede. Den verdslige, keiserlige rett går her hånd i hånd med den guddommelige rett, etter som den klart forbyr all hemmelig forlovelse. Nå er vi allerede med hensyn til den utvortes vandel forpliktet til å adlyde den verdslige rett.”

”Du vet”, innvendte Melanchton, ”at den pavelige rett, som hittil har gjeldt i hele kristenheten, nettopp i dette stykke har forsonet foreldrenes og barnas samvittighet med Guds Bud. For paven forbyr vel ennå i dag at det skjer noen hemmelig forlovelse; men hvis den er skjedd, da vil han ikke at synden skal bli ennå større ved det at løftet brytes, men at det skal gjelde og holdes.”

”Ja”, sa Luther mørk og kald, ”det er således riktig pavens art. Han belønner ulydighetens synd med gleder, således at de ulydige har deres velbehag ved det, og gjør at de får deres vilje frem med ulydighetens synd. Det kaller du rett - og ærlig? Skulle da vi kristne være verre enn hedningene? Har du ikke i Euripides, den greske poet, som du da bedre kjenner enn jeg, har du ikke lest hvorledes sønnen taler: Min far har å sørge for mitt ekteskap, det tilkommer ikke meg å handle da? Vet du ikke at disse hedenske ord behaget den hellige Ambro­sius så mye at han la dem på alle kristnes hjerter? Naturlig rett er også fra Gud, og ekteskapet er en naturlig rett. Hvor også den særegne guddommelige rett kommer til en slik natur­lig rett, der skulde du da bøye deg.”

                                                                                                                         Forts. n. nr.