Vokt dere for de falske profeter!

 

Vår dyrebare Frelser advarer oss alvorlig i sin Bergpreken for de falske profeter. I teksten for 8. søndag etter Trefoldighet sier Han det slik: Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær; men innvortes er rivende ulver! Av deres frukter skal I kjenne dem. Kan en vel sanke vindruer av torner eller fikener av tistler? Således bærer hvert godt tre gode frukter; men et råttent tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter; men et råttent tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden. Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal gå inn i himmerikets rike; men den som gjør min Faders vilje som er i himlene. Mat. 7, 15 – 21.

 

Dette er særlig aktuelt i vår tid for djevelen raser nå verre enn før og han kommer i engleskikkelse oftere nå enn før for å forføre og bedra Jesu får! Jesus advarte alvorlig for fariseerne og de skriftlærdes surdeig. Han gikk ikke rundt grøten som katten, nei Han pekte de falske profeter ut og sa greit ifra slik at ingen skulle være i tvil. Likeså profeten Moses, Mika, Elisa, Esaias, Jeremias, Esekiel og Sefanias. 4 Mos. 22, 5 – 41; 31, 8 og 16; 1 Kong. 22; 2 Kong. 3; Es. 9, 15; og kp. 29; Jer. 5, 31; 6, 13; 14, 14 – 15; 23, 10 – 15; Klag. 4, 13; Esek. 13; 14; 22, 25 – 31; Sef. 3, 4. (Og flere steder.)

 

Apostelen Paulus advarte alvorlig for de falske profeter, likeså ap. Peter og Johannes. De nevnte dem på navn for at menigheten skulle advares. 2. Tim. 4, 14; Fil. 3, 18 – 19; Ap. Gj. 13, 6 – 8; 2 Tess. 2; 2 Pet. 2; 1 Joh. 2, 18 – 19; 2 Joh. Brev; Joh. Åp. 2, 6 og 15. (Og flere steder.)

Det ligger altså et alvorlig ansvar på enhver Jesu Kristi etterfølger om å advare sin neste mot de falske profeter og særlig dem som har gaven til å prøve ånder. Her ligger altså et særskilt ansvar på biskoper, prester, menighetsledere og forkynnere av Guds Ord. Disse skulle nemlig ha denne gave å kjenne åndene om de er av Gud. Dessverre ser vi i dag at det er stort sett disse som er ført vill og fører vill. Nå er det heldigvis noen som holder fast på læren og sannheten, men de er for det meste kastet ut av kirken og menighetene.

 

Hva kjennetegner en falsk profet? Han/hun fører en falsk lære! De etterfølger ikke Jesu saktmodige og ydmyke eksempel men er glupende ulver som river sundt fårene og menighetene åndelig. De setter under og tegn foran læren og Kristi etterfølgelse. De ber om penger, enda Jesus sier at dere har fått det for intet og for intet skal dere bringe det videre. Mat. 10, 8. De ligger menigheten til byrde uten å skjøtte sitt arbeide. De fremstår ofte i hvite eller sorte, kostbare dresser og drakter. De søker den siste mote i klær og stil. De omgir seg med støyende og eggende musikk eller også suggererende tale og musikk og sang. De synger kanskje det samme vers om og om igjen i det uendelige. De gjentar seg selv ofte uten at dette er rotfestet i Skriften. De fremhever seg selv og sin virksomhet. De forkynner ikke den sanne tro og omvendelse og rettferdiggjørelse og helliggjørelse!

 

Den vanligste vranglære blant de falske profeter i dag er, foruten den vanlige nyevangelisme, at de setter under og tegn over Guds Ord. De lærer at de som ikke opplever helbredelse ikke har en levende tro. De lærer at de som har en levende tro skal bli rike og mektige på jord. De lærer også at de som har en levende tro kan dirigere Gud selv! Ja, den ene bespottelse tar den andre og de går så helt opp i New ages lære og virksomhet at de skyr nærmest ikke noen midler for å nå disse mål. De groveste falske profeter i dag er Benny Hinn, Keneth Hagin, Ulf Ekmann, Copland og andre av samme lære og ånd. Benny Hinn går alltid i hvit eller svart dress, han omgir seg med et kobbel av væpnede livvakter!? Det er glorie og stas over hans show der han gjør såkalte ”under og tegn” ved okkulte handlinger der han får personer til å falle, grynte som griser og lignende. Det hele dreier seg mye om penger, ære og makt. Den fornedrede og frelsende Jesus er fraværende i Hans show!

 

Ulf Ekmann har kjent Benny Hinn siden 1986 sier han, men tok ikke avstand fra hans lære før han nå under Europakonferansen ble tvunget til det av sine medarbeidere på grunn av grovheten i det Hinn lærte. Men dette er for svakt og lite troverdig, Ulf Ekmann har kjent Hinn i 24 år og vet hva han står for. Han vet at Hinn oppsøker graven til en tidligere New age kvinne, Kathryn Kuhlman, for å få ”åndelig inspiriasjon”! Enda Guds Ord forbyr det, 3 Mos. 19, 31; 20, 6 og 27; 5 Mos. 18, 11 – 12. Hinn sier han står for ”klassisk kristendom” men det er klassisk avgudsdyrkelse og vranglære! Nærmere Antikristens ånd kommer en neppe enn i det som serveres fra slike personer. De er glupende ulver som river Guds barn fra hverandre og dreper dem åndelig! 

 

Vokt deg kjære bror og søster i Ånden for disse falske profeter, men ikke bare for disse også de som virker mer i det skjulte med sin søte og falske tale som drar en bort fra Kristus! Husk det står om ditt evige vel og salighet, la deg ikke bedra men følg Jesus Kristus! Kjære Gud! Bevar oss alle for Jesu Kristi skyld. Amen.

                                                                                            Trygve E. Gjerde.