Netanyahus ”bibeltime” til EU-parlamentarikere

Fra bladet Karmel.

 

Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt en historie- og bibeltime om Israels folk og land da han i nasjonalforsamlingen Knesset talte til europeiske parlamentarikere i European Friends of Israel (EFI) den 7. februar.

 

Netanyahu fortalte først om en tur med statsminister George Papandreou til Akropolis i Hellas.

-Jeg lærte at for 2500 år siden tok grekerne repene fra brua over Bosporus. De brente broen etter at de slo perserne. De plasserte repene i Parthenon i Akropolis, som et testamente på sine verdier, som de trygget i slaget for frihet.

Netanyahu fortalte videre at det er to kilder for den vestlige sivilisasjonen. Den ene er i Akropolis i Hellas, mens den andre er i Jerusalem. Netanyahu fortalte om da profeten sa til kong David at han hadde begått en stor synd da han tok Batseba og sendte hennes mann Uria fremst i striden for å dø. Profeten beskrev hvordan en rik mann tar den fattige mannens lam. Han hadde bare et lite lam. Så spurte profeten om hva de skulle gjøre med denne mannen, og kong David svarte at han må straffes. ”Du er mannen, svarte profeten”.

-Dette var ufattelig i gamle dager, og det var enda mer uforståelig at det ble skrevet ned i Bibelen. Ideen er at mennesket styres av lover, moralske lover og ikke av mennesker. De har medfødte rettigheter og friheter. Det var en revolusjonerende idé. Den kom fra det Akropolis som er her. Dersom du besøkte Tempelplassen, så er det det andre Akropolis.

-Nå er det enkelte som sier at vi ikke har noen tilknytning til dette landet, men er inntrengere og nykorsfarere. Jeg skulle ønske at jeg kunne invitere dere alle til mitt kontor. Der ville dere få se en utstilling fra Antikkmyndigheten. Like ved Vestmuren har de funnet et offisielt jødisk segl som er 2700 år gammelt, med navnet Benjamin. Mitt første navn går tusener av år tilbake, til Benjamin, Jakobs sønn som med sine brødre streifet om i disse fjellene.

-Så vi har en tilknytning til dette landet, men vi erkjenner at også andre har det. Vi ønsker å gjøre fred med dem, men vi har denne tusenårige historiske tilknytningen. Deler av kampanjen mot Israel er ikke bare forsøket på å fordreie den moderne historie, men også den gamle historie. Har du hørt påstanden om at ”der var ikke noe jødisk tempel”. Men da vil jeg vite hvor var disse bord som Jesus rev ned. Var de i Tibet? Det er et forsøk på å omskrive historien, ny og gammel, for å frata det jødiske folk sin tilknytning til fedrenes hjemland. Nettopp derfor ønsker jeg dere velkommen til Israel og til Jerusalem. Kanskje neste gang på mitt kontor, sa Netanyahu.

Israels statsminister fortalte også om en reise til Kina hvor han møtte president Jiang Zemin. De var enige om at India, Kina og Israel representerer de tre eldste sivilisasjonene. Men det er stor forskjell på dem. Kineserne teller 1,2 milliarder kinesere, inderne teller én milliard, mens jødene bare er 13 millioner, som en liten forstad til Beijing. Netanyahu sa at det skulle være en kvart milliard jøder i verden. Han forklarte at den enkle årsaken er at kineserne beholdt Kina, inderne beholdt India, men jødene mistet sitt hjemland og ble spredt utover jorden, hvor de ble forfulgt og myrdet. Han sa holocaust ødela jødene på Europas jord, Nord-Afrika og andre steder.

-Så de seneste 2000 år har vi forsøkt å få tilbake fedrenes hjemland og gjenopprette en suveren nasjon for vårt folk, slik at vi kan fortsette nasjonale liv med vår arv og våre frihetsidealer. Derfor kom vi tilbake. Vi etablerte en levedyktig stat, sa Netanyahu.

Han snakket også om nasjoner i Midt-Østen som ikke har fått del i den moderne utviklingen. Utviklingen fra kommunisme til frihet for stater i det tidligere Sovjetunionen ble også berørt, samt det som nå skjer i Egypt hvor det er flere muligheter. En av dem er ifølge Netanyahu at islamistene tar over og reverserer utviklingen, mens en tredje mulighet er at de går samme vei som Iran.

-Jeg vet ikke hva som vil skje i Egypt, sa Netanyahu.

Men han understreket at Israel ønsker fred. Han velsignet den 30 år lange freden med Egypt og den 40 år lange freden med Jordan, en fred som han ønsker å utvide med andre.

Netanyahu påpekte imidlertid at Israel forlot både Libanon og Gaza. Da kom Iran med Hizballah og Hamas. Han sa at Iran er i Afghanistan, Irak, Jemen, Afrikas Horn, og de strekker sine tentakler mot den vestlige halvkule og går inn i Latin-Amerika.

-Dette gjør de i dag uten atomvåpen. Tenk hva de vil gjøre i morgen med atomvåpen.

-Vi har makt til å beskytte vår felles sivilisasjon, til å rulle tilbake de radikale maktene og fremme en sikker fred, sa Netanyahu.

Han mente at man må vise evne til å skille mellom venner og fiender i dette slaget mellom det 21. århundre og det 9. århundre, mellom frihet og depotisme, mellom fremgang og primitivisme. Han sa at Europa og Israel står på samme side.

-Dette er noe som enhver av dere forstår. Derfor er jeg glad for at dere er her i Jerusalem, og jeg hilser det initiativet som European Friends of Israel står for. EFI er venner av vår felles sivilisasjon, våre felles røtter og verdier og aspirasjoner for fremtiden, sa Netanyahu, som mente at man vil sikre felles fremtid om man står sammen.