Brev fra Norge

Fra den kristelige Lægmand 1938.

 

Hammersland, den 2. desember 1937.

 

Til min kjære venn og broder i Herren. Guds nåde og fred til ønskes deg med ditt hus.

Jeg har i høst hatt en liten reise iblant våre venner i Stavanger og Trøndelag, som jeg har lyst å bringe min inderlige og hjertelige takk og hilsen tilbake til. Da disse venner vist for det meste holder “Lægmanden”, så kunne det være det beste for meg om jeg kunne bringe den gjennom bladet.

Ja, det var hjertelig godt for meg å komme rundt iblant vennene både i Stavanger og Trøndelag. Der har den gamle haugianske tro og bekjennelse ennå noen etterkommere, som deler tro og bekjennelse med oss. Der er det godt, ja meget godt å samles om Guds Ord. Når de taler Guds Ord, så taler de om bot og om tro, om omvendelse og syndenes forlatelse i og på grunn av Jesus Kristus. På Stavangerkanten var jeg alene, men i Trøndelag hadde jeg to venner med meg, nemlig Knut Askø og Thomas Vasnes.

Mine tanker med dette brev er bare for det første å få bringe alle de venner, som mottok oss med kjærlighet og i kjærlighet, vår inderligste og hjertelige takk. For det andre er det at jeg vil legge alle på hjertet, som har anledning, at de må reise ut og besøke i særdeleshet de eldre venner, der skal de få erfare og finne mye åndelig visdom, som de har fått av et langt liv i troen med Gud, som vil komme de yngre til mye hjelp og velsignelse. For det gjelder i denne vår tid å være på sin post og være våken. For nå er vi inne i den tid da de utvalgte skal forføres om det var mulig. Blir vi søvnaktige og lunkne, så blir vi snart overvunnet, men er vi på vår post og fører troens strid til enden, så skal vi ved Jesus Kristus seire.

Så har jeg ikke så mye annet å skrive om, men jeg vil legge meg selv som dere på hjertet, at vi må forglemme at vi er kalt av Herren, og da er det hans vilje at vi skal følge Ham etter og gå den vei som Han har vist oss i sitt Ord og ved sin Ånd, ikke lage oss en kristendom etter våre tanker, for den rette kristendom er en virkning av Den Hellige Ånd og begynner med en ny fødsel og slutter med en salig død.

Så var det også en liten hilsen til alle våre venner både i Norge og i Amerika, at vi må komme hverandre i hu og be med og for hverandre, at dette vårt lille trossamfunn måtte få bli ved inntil dagenes ende og at mange sjeler måtte føres tilbake fra de villsomme stier og inn i nådens samfunn. Amen.

Hjertelig hilset er du, broder Blaness, med familie fra din ringe,

                                                                                 Lars H. Hammersland.