Luthers brev til Melanchton

Festningen Koburg

23. april 1530.

                                        Om oppholdet på Koburg.

 

Til den kjære broder, Magister Filip, Kristi tro og vise tjener og disipel.

Nåde og fred i den Herre Jesus! Omsider er vi da ankomne til vårt Sinai, kjære Filip, men vi vil gjøre oss et Sion av dette Sinai, og bygge tre hytter, Salmene én, Profetene én og Æsop én (Luther omtaler her det arbeid som han har planlagt, nemlig Æsops fabler, men han nådde ikke langt med de). Men det vil ta tid. Stedet er i sannhet overmåte skjønt og ypperlig egnet til studiene, bare det at Deres fravær gjør det trist. Jeg begynner å bli oppbrakt av hele mitt hjerte mot Tyrken og Muhammed, idet jeg ser den utålige satans grumhet, som de så hovmodig herjer menneskene med både til legeme og sjel. Nåvel, jeg vil be og gråte og ikke holde opp før enn jeg føler at mitt rop er blitt bønnhørt i Himlen. Deg plager vårt eget rikes hjemlige uhyrer mer. Men det er beskikket oss av Gud å se og utholde dette dobbelte , som samtidig raser og stormer løs på oss i dette siste angrep. Men selv dette angrep er et vitnesbyrd og en profeti om deres undergang og vår utfrielse.

Jeg ber Kristus, at Han stadig vil gi deg en god nattesøvn og befri og vokte ditt hjerte for bekymringer, det vil si: fra djevelens gloende piler. Amen. Dette skriver jeg i min fritid, jeg har nemlig ennå ikke fått min kiste med papir og andre saker, da jeg ennå ingen slotsforvalter har sett. Her er ikke noe som kan forstyrre roligheten. Hele det største hus som rager opp over hele festningen, står til vår rådighet. Jeg har fått overlatt nøklene til alle værelsene. Der skal være over 30 mann, som får deres kost her, deriblant 12 til å holde vakt om natten og to hornblåsere til å holde utkikk fra tårnene. Men hva er det? Ellers har jeg ikke noe å fortelle. Guds nåde være med deg, amen. Hils Dr. Kaspar (Kaspar Lindemann, Kurfyrstens livlege) og Magister Spalatin fra meg! Å hilse Magister Agricola og Aquila har jeg bedt Jonas om.

Fra Fuglenes Rike, klokken 3 (om ettermiddagen) 1530.

                                                                                                   Martin Luther.