Terrorismens årsak og virkning

 

Det er i hovedsak tre ting som er årsak til terror. Det første og primere er det tapte gudsbilde. Det andre er politisk og religiøs påvirkning. Det tredje er urettferdigheten!

Er det tapte gudsbilde hos mennesket blitt gjenopprettet så faller de andre årsaker bort og terroren er avverget. Et menneske som har fått den levende tro i hjertet ved Den Hellige Ånds virkning og gave og er kommet til sann bot og bedring og den levende tro har gjenfødt det, så elsker det etter sitt nye gjenopprettede gudsbilde Gud og nesten. Kjærligheten gjør ikke sin neste noe ondt. Derfor er kjærligheten Lovens fylde. Rom. 13, 10.

Der menneskehjertet har tapt det sanne gudsbildet, der ligger menneskehjertet åpent for alle slags politiske og religiøse påvirkninger. Når så det samme hjertet blir utsatt for offentlig urettferdighet og kynisme så kan dette fort gå galt. Vi kan se i abortkampen i USA der mange motstander tok Loven i egne hender og skjøt legene som var barnemorder, skrekkelig! Men de opplevde urettferdigheten så grusom at de hadde ingen annen “sikkerhetsventil” som fungerte enn det å ta Loven i egne hender. Vi har de mange skatter og avgifter som blir tredd ned over ørene på oss med stor urettferdighet og forakt. Nye veier skal betales med bompenger der 30 % av veienes brukere må betale regningen, det har ført til at enkelte tar Loven i egne hender og ødelegger og skader disse bommene. Vi har eiendomsskatt og arveavgift som også er den aller største urettferdighet og offentlig tyveri. Her må en altså betale skatt på det som en jo hvert år ellers betaler skatt og avgifter for i form av moms og annen avgift og inntektsskatt. Barn har ikke råd til å ta imot arv fra sine foreldre på grunn av den grusomme arveavgift. Der en legger avgift på det som foreldrene hvert år allerede har betalt skatt for. Arver de så en 120m brei eiendom langs en kilometer strandlinje ja så arver de i realiteten bare 20 x 1000 meter, det andre er kommune og allmenheten sin eiendom og verdiløst for arvingene, og har de ikke så mye midler at de kan betale arveavgiften så må de frasi seg arven og øvrigheten kan så overta hele eiendommen vederlagsfritt som kommunal friluftsområde. Røvet og ranet, - det er også en form for terror. De som blir utsatt for slikt i vårt samfunn og ikke har et hjerte der det tapte gudsbilde er gjenopprettet, ja, så klarer de ikke å takle dette og det skjer dessverre at de tar Loven i egne hender. En sann kristen vil heller lide uretten og vente på Guds dom og time. 

Våre myndigheter likner Salomos sønn Rehabeam som ble konge etter sin far i Israel. Han forkastet de eldstes råd og fulgte de unges råd. 1 Kong. 12. Dette førte til at Kongen styrte Israel med jernhånd og påla dem mer skatter og avgifter og urettferdighet enn folket kunne bære og Israel ble delt i to. Men han fortsatte sin onde vei og folket hatet ham!

Statsministeren sier at de landene i Europa som er rammet av gjeldskrise må høyne sine skatter og avgifter til det norske nivå. Ja, slik taler dårskapen! Ingen av disse land har en slik mulighet da ville størstedelen av folkene sultet i hjel! Disse landene har allerede skatter og avgifter like inn til smertegrensen. Det er ikke skatter og avgifter som er grunnen til gjeldskrisen men det at forbruket og importen er for høy. En må sette tæring etter næring. Norge har oljemilliardene å tære på, hadde vi ikke hatt det så spår jeg at tilstanden her ikke hadde vært bedre enn Hellas, Portugal og Island. Det er oljerikdommen som har skrudd priser og avgifter i Norge opp i de høyder de nå er, og dette kan ikke noe annet land i Europa leve med!

Sosialismen og nasjonalistsosialismen er de to ytterpunkter i det politiske liv som har ført menneskeneavvei bort fra Gud. Her er nok å vise til Lenin og Stalin og Mao i sosialismen og Hitler og Mussolini i nasjonalistsosialismen. De førte alle sammen sitt folk og land inn i terrorens verden og ødela så mange land og mennesker at det er grusomt å tenke på. Sosialismen her i landet har tatt mål av seg å utrydde all kristendom, noe de nå har maktet i stor grad også ved de falske hyrder i kirken. Det var Edvart Bull som i 1923 skrev arbeiderpartiets strategiprogram for fremtiden og mye av den ondskap som der ble fastlagt og vedtatt har de nå satt i verk. Ungdomssenteret på Utøy har i så måte vært et av verkstedene for å forme de unge hjerter etter sosialismens tankesett. Så kommer denne galne unge mann inn på arenaen, for ham er dette senter av største betydning og hans verste fiende. Han tar Loven i egne hender og gjør etter sitt forhatte hjertes begjær. Han har et hjerte som hadde tapt sitt sanne gudsbilde og var dermed fritt rov for de sataniske krefter og han satte det i sving som han i 9 år hadde planlagt, og sprengt regjeringsbygget og drepte alle disse sosialistiske ungdommer på Utøya. For denne mann var likesom “saken” klar! Men er det like klart for sosialistene hva som er grunnen til at slike ekstreme folk finnes og at de i sin formørkede forstand setter sitt onde verk i sving?

Religionen er en viktig faktor i terroren. Dette er vi vitne til blant mange folkeslag og religioner. For de som eier Jesu sinn og er saktmodige og ydmyke av hjertet så er ikke dette noe problem, de vet at det tapte gudsbilde er gjenopprettet i deres hjerte og at de bare kan vandre i Jesu fotspor. Men de som har et falskt gudsbilde, islam, hinduisme, buddhisme og andre hedenske religioner, der er ondskapens vei åpen inn til hjertene om den får den rette næring, urettferdigheten og dens vesen! Her blir også det med urettferdighet ofte snudd opp ned slik at den religiøse overbevisning styrer dette og det blir derfor ofte stikk i strid med Guds Lov.

Terrorens virkning er som regel at det fremmer mer ondskap og hat. Hat avler hat! Dette har vi sett i mange år i Nord Irland og andre land som sliter med samme problem. Israel har måttet tåle slik terror som nå rammet oss i Norge nesten hver dag i mange år, dette gjør noe med dem og med dem som hater jødene. Jeg håper at Støre, sosialistene og Willoch nå vil forstå deres problem på en annen måte! Gud måtte ramme Norge med terror for at vi skulle forstå hva Hans folk og land har måttet lide. Men jeg tror at Gud nok må bruke enda hardere midler mot de blinde jødehatere, det så vi i historien med Farao!

Det tar lang tid å lege terrorens sår, sårene er religiøse, politiske og personlige. Hatet får ofte næring ved gjentatte voldshandlinger og styres av et ondskapsfullt hjerte uten Jesus sinnelag og tilgivelsens nåde. Tilgivelsen er verdens aller sterkeste makt. Den kunne ikke verken Hitler, Stalin, Lenin eller Mao gjøre noe med om den fikk inngang i deres hjerter, da var de avvæpnet! Har vi noen annen vei å gå i dag enn tilgivelsens vei? Vil det norske folk gå boten og omvendelsens vei? Be Gud og Israel om tilgivelse for sine synder?

                                                                                        Trygve Einar Gjerde