Ignatius

 

Del. 3.

 

            Med hensyn til kirken er det fremfor alt kirkens enhet i uinnskrenket tilslutning til biskopen, han idelig innskjerper med inntrengende formaning til menighetene ikke å forta seg noen kirkelig handling uten biskopens samtykke. Enig og uforbeholden tilslutning til biskopen er den kirkelige ide han uten opphold arbeidet på å bringe til utførelse. Likesom der bare er en Gud og en Kristus, slik skal det også bare være ett Guds Tempel, og middelet til det ser han, foruten det kjærlighetsbånd som skulle forene de enkelte lemmer innbyrdes sammen, også i deres faste tilslutning biskopen. Kirkens usynlige Overhode er Kristus, men denne usynlige erkjennes bare i den synlige, som er Hans stedfortreder. Husfaren Kristus har satt biskopen til sin husholder derfor skal vi anta husholderen likesom den som har sendt ham.

 

Ringakter vi husholderen, ringakter vi i samme øyeblikk også Kristus, som han er stedfortreder for. Ved siden av biskopene står prestene og diakonene som han medhjelpere, i samme forhold som apostlene til Kristus. Derfor skal også de holdes i akt og ære. Dette er Ignatius’s kirkelige system, og tenker man over tidens fremspirende og truende kjetterier og kirkens farer som truer utenfra, vil det bli innlysende at det beste middel til å unngå disse stormer måtte være den samfunnsånd som han søker å flamme opp. Hvem andre enn biskopene kunne på den tiden være lærere for det rene kristelige liv? Og formaner han alts ikke med full grunn til å gi akt på deres undervisning, dess mer, da de til dels var disipler av apostlene selv eller av apostlenes disipler, salvet med apostolisk ånd og kraft. Slik oppfattet også Ignatius dem, som de, Kristi etterfølgelse fant sitt reneste uttrykk i.

 

            Etter disse bemerkninger om de sju brev vender vi oss igjen til fortellingen om hans reise og den skjebne som fulgte.

            Vi forlot ham i Troas. Hans voktere forlangte at reisen skulle påskyndes for at han kunne komme til Rom ennå før de offentlige skuespill, der han skulle utholde den kamp med ville dyr som han var dømt til, til folkets forlystelse. Fra Troas ble han derfor ført til Napolis i Makedonia og derfra til Filippi, hvor menigheten hilste ham. Herfra fortsatte han reisen til fots gjennom Makedonia og Epirus, reiste så med et skip videre til Epidamnus og for over det adriatiske og tyrkiske hav til Italia. Da han ble var byen Putoli i det fjerne ønsket han å gå i land for å komme til Rom den samme vei som tidligere apostelen Paulus i samme stilling hadde tilbakelagt, Ap. Gj. 28, 13 - 14. Men en kraftig motevind overfalt skipet og drev det ut i havet. Med gunstig vind ankom han i løpet av en dag og en natt til Portus, en romersk landingsplass ved Byen Ostia ved Tiberelvens munning. Derfra reiste han hurtig til Rom, da soldatene påskyndte reisen av frykt for å komme for sent.

 

Men allerede hadde ryktet om hans ankomst bredt seg ut på forskjellige steder og overalt på veien innfant det seg mange brødre, glade for å underholde seg med ham, men fulle av sorg over å måtte se en så herlig mann gå døden i møte. Noen talte høyt om at man måtte søke å bevege folket til ikke å forlange en så rettferdig manns død. Men han besvor dem innstendig om at tilsvarende brødre, bad med dem til Gud om å forbarme seg over kirkene, gjøre en ende på forfølgelsene og bevare innbyrdes kjærlighet mellom brødrene og ble deretter uten stopp ført til amfiteateret og øyeblikkelig kastet for to ville løver. Da han hørte deres brøl, ropte han de samme ord som han tidligere hadde skrevet til romerne: ”Jeg er et Guds hvetekorn og ønsker å males i ville dyrs tenner så at jeg kan finnes som et rent Kristi brød”. Som han hadde ønsket så skjedde det. Han var snart død, de grådige løver endte hurtig den hellige oldings liv den 20. desember år 107 e Kr. De bein som ble til overs og som ikke var spist opp, ble av brødrene samlet opp og brakt til Antiotika og lagt ned i et skrin der.

 

            Til denne fortelling om Ignatius’s martyrdød er det av menn som var tilstede og var øyenvitner, føyet til følgende i de såkalte Martyrartikler:

            Da vi hadde vært øyenvitner til dette tilbrakte vi hele natten gjennom med tårer og anropte innstendig med bøyde kne Herren om å gi oss svake et pålitelig tegn i anledning av det, som var skjedd. Etterpå sov vi en kort tid og da så vi plutselig den salige Ignatius komme inn. Noen av oss så ham omfavne oss, andre så ham bedende for oss, og andre igjen så ham dryppende av svette, likesom en som kommer fra et anstrengende arbeid, og stående hos Herren. Etter at vi med stor glede hadde sett dette og meddelt hverandre drømmesynene, lovet vi Gud, det godes Giver, og priste den hellige salig. Og nå vitner vi om hans martyrdød for dere dag og tid, for at vi kan samles på hans martyrdoms tid og feire vårt samfunn med Kristi stridsmenn og edle blodsvitne som har trått djevelen under sine føtter og fullendt sitt løp i kjærlig lengsel etter Kristus Jesus vår Herre, ved hvem og til like med hvem ære og makt være Faderen og Den Hellige Ånd i evighet! Amen.