Om Bibelens vin

Fra Den Kristelige Lægmand, 1912.

 

Det har vært ført et ordskifte i de norske blader om denne sak. I en av de artikler som er kommet frem heter det blant annet:

 

1. Først dette, at Bibelen kjenner en berusende og en ikke berusende vin. Om dette, er så vidt jeg vet, alle som har gransket dette spørsmål enige. Dr. Norman Kerr har skrevet en hel bok om emnet. Han påviser at jødene når som helst, til alle årstider, kunne skaffe seg ugjæret vin, i det de nemlig oppbevarte druene og kunne presse saften av dem når de ville. Druene, sier Kerr blant annet, kan bevares fra den ene årstid til den andre, og på den måte kan ”ny”, ugjæret vin alltid tilberedes. Det må derfor i hvert enkelt tilfelle være gjenstand for undersøkelse, hva slags vin der er tale om.

 

2. Dernest betyr uttrykket ”drukne” i bibeloversettelser ikke berusede. Det gjelder også ”drukne” i Joh. 2, 10. Den kjente bibelfortolker Dr. Peter Fjeldsted sier i sin fortolkning av nevnte sted: ”Jødene brukte å sette frem den gode vin først, og når gjestene var blitt ”drukne,” den dårlige. Men at de var ”drukne” betyr ikke her det samme som å være beruset. Ordet i grunnteksten betyr bare å drikke seg mett (utørste). – Bibelfortolkeren Fr. Gustav Lisco oversetter ordet med ”når de har drukket nok!”.

 

Det er for øvrig mange steder i Bibelen, som viser, at ordet ”drukne” umulig kan bety berusede i alle tilfeller, eksempelvis kan henvises til Esaias 34, 5 og Esek. 39, 19.

 

3. Når det spesielt angår vinen i Kana, da mente de gamle kirkefedre at forvandlingen var i sitt vesen å sidestille med det som årlig skjer når der utvikler seg saft i druene. Slik uttaler for eks. Augustin seg: ”Hva Gud hvert år på en naturlig måte skaper og gir i vinstokken, det har Han på dette sted på en underfull måte skapt og beskjæret i vannkrukkene.”  Augustin mener åpenbart at den vin, Jesus brakte frem, måtte kvaliteten stilles ved siden av den, som presses av druene, at den altså var frisk, ugjæret, ikke berusende.

 

Professor Dr. Kellog har også skrevet atskillig om Bibelens vin. Han sier blant annet: ”Kjøkemesteren sa at den vin, Jesus brakte frem, var av den ”beste” sort. Dersom vi nå kunne finne ut hvilken sort vin, jødene anså for den beste, så ville spørsmålet om hva slags vin det var, Jesus brakte frem, dermed være avgjort. La oss da høre hva pålitelige menn sier om den ting. Dr. Jacubus sier: ”Man anså den vin for å være den beste, som var minst sterk.” – Den lærde orientalske professor Moses Stuart sier, at de gamle betraktet ugjæret vin som den drikk, ”der var mer velsmakende og av finere kvalitet enn gjæret vin.” – Kitto sier om vin som er blitt bevart mot gjæring ved koking: Denne slags vin ble ansett for den kostligste og beste vin. Etter alt dette er der ingen grunn til å anta at den vin Jesus brakte frem, var berusende.

 

Fortellingen om bryllupet i Kana kommer derfor ikke på tvers for avholdssaken.

 

Kommentar: Dansken Poul Jørgensen reiste i flere år Norge på kryss og tvers med et utvalg av alkoholfrie og alkoholholdige viner for å teste hva folk mente om de forskjellige. De som prøvesmakte vinene visste ikke på forhånd om den inneholdt alkohol eller ikke. I samtlige tilfeller viste det seg at den alkoholfrie vin var best og mest velsmakende! Red. anm.