Avisen Dagen på parti med barnemorderne!

Kirkens Grunn, av Ludvig Nessa.

 

Professor Ivar kristianslund fikk flere av sine artikler i retur fra avisen Dagen. Han forsøkte seg da med en annonse han selv betalte. Annonsen skulle trykkes to ganger. Men etter første trykk, ble den stoppet i redaksjonen. Redaksjonen likte ikke at Bondevik og Høybråten ble omtalt som barnemordere i nevnte annonse. Derfor ble den stoppet. Redaktøren rykket ut og beklaget at annonsen var blitt trykket og omtalte Bondevik og Høybråten som hedersmenn. Da rykket Ludvig Nessa ut med nedenfor stående innlegg til forsvar for Kristianslund:

 

Den 24. april 2012 skrev Ludvig Nessa:

Hei! Håper at dere kan finne plass for dette innlegget i Dagen.

Mvh. Ludvig Nessa

 

Mordere er ikke hedersmenn!

 

1.      Abort er mord! Grunn: Et foster er et menneske. Alle vet det. Det er enkel logikk: Hadde min mor tatt abort rett etter unnfangelsen, hadde jeg ikke skrevet dette. Jeg hadde da vært død! Et offer for vold og drap i mors liv!

2.      I Bondevik og Høybråtens glansperiode, den ene som statsminister og den andre som helseminister, ble det drept mellom 30-40 000 barn i mors liv i følge offentlig statistikk. Et enkelt regnestykke viser at det på norske sykehus blir myrdet omtrent like mange hver eneste virkedag som Breivik myrdet på Utøya.

3.      En statsråd er ansvarlig for alt som foregår under hans ansvarsområde! Også når han ikke egenhendig har utført det. Den øverste ansvarlige har alltid ansvar og blir først trukket for retten. De fleste rettsoppgjør viser det.

 

Konklusjon:

Enkel, men skremmende logikk tilsier da at statsminister Kjell Magne Bondevik og helseminister Dagfinn Høybråten har 30-40 tusen barn på samvittigheten. Den slags kalles på norsk massemord! Og de som gjør det: Massemordere!

Barnemordere er så visst ikke hedersmenn slik sjefredaktør Selbekk hevder i sin kronikk i Dagen den 20.04.2012. Likevel går jeg ut fra at Selbekk er enig i mine tre punkter. Hvis så er tilfelle kan jeg ikke begripe hvordan han kan være uenig i min konklusjon! Det ville nok kle den nye sjefsredaktøren i Dagen bedre å forsvare en foraktet varsler (Ivar Kristianslund) enn å ta parti med barnemordere (Bondevik og Høybråten).                     Ludvig Nessa.

 

Den 30. april 2012 skriver Tarjei Gilje, redaktør i Dagen:

Gode Ludvig Nessa! Vi kan gjerne trykke innlegget ditt, men vurderer det slik at betegnelser som mordere ikke er egnet i denne sammenhengen. Vi ber deg derfor endre dette. Hvis det er umulig for deg, kan vi ikke trykke innlegget. Alt godt, Tarjei Gilje

Den 1. mai 2012 skrev Ragnar Andersen:

Tillat meg en kommentar! Jeg har fått vite at Dagen ber Ludvig Nessa unngå å stemple regjeringsmedlemmer fra Krf som mordere. Det fremgår av innlegget jeg har sett at dette er en konklusjon på et resonnement. Det er derfor ikke så enkelt for han å endre på dette.

Nessas argumentasjon er velkjent for oss som kjenner han, og jeg så gjerne at han kom i dialog med Krf. Men jeg ville anbefale han å antyde konklusjonen i form av spørsmål og la leserne trekke slutning. Det er ikke bare sokratisk, men kan også være en bibelsk metode.

Det umiddelbare poenget hans er imidlertid å forsvare Ivar Kristianslund. Det vil jeg tro også er i Arthur Bergs ånd.

Og overfor Krf’s forsvar av den pågående grunnlovsendringen, ville nok Berg – selv om Krf selv mener å ha medvirket til et best mulig resultat – ha trukket fram sitatet fra Per Sivle: «Støtt nordmenn lyt vera med når Noregs merke skal hoggast ned.» Så håper jeg dere får en viktig dialog.                      Med hilsen Ragnar Andersen, pastor, dr..

 

Den 1. mai 2012 skrev Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen:

Takk for mail med godt og interessant innhold. Jeg deler ditt råd til Nessa om å heller antyde konklusjonen i form av et spørsmål. Vi deler oppfatningen om at abort er fosterdrap og har ingen problemer med at KrFs regjeringsdeltagelse problematiseres. Men vi ønsker ikke at navngitte personer skal karakteriseres som massemordere.

                                                                           Vennlig hilsen Vebjørn Selbekk

 

Den 4. mai 2012 skrev Ludvig Nessa:

Kjære Selbekk og Gilje! Kan dere virkelig tro at jeg er så feig at jeg skulle svikte mitt kall og barna i mors liv nå – etter å ha mistet mye og vært villig å miste det meste – bare for å få inn et lite leserinnlegg i Dagen?

Har dere allerede glemt historien?

For ca. 28 år siden fikk jeg trøbbel med stat og kirke, og ikke minst Arbeiderpartiet, nettopp fordi jeg kalte abort for drap og de ansvarlige for drapene, for mordere. Noen år senere ble jeg avsatt som prest fordi jeg ikke lot meg rokke i denne saken.

Og så ble jeg her om dagen satt nesten 30 år tilbake i tid. På nytt ble jeg stilt på samme valg som den gang: Enten å pynte på mine påstander eller å bli stengt ute av det gode selskap. Men forskjellen nå var at det ikke var Arbeiderpartiet og avisen Demokraten som banket på min dør, men KrF og avisen Dagen – den avisen, av alle, som i alle år har vært barnas beste venn. Og som i alle disse årene også tok meg under sine beskyttende vinger. Dette var mye verre enn å våkne opp etter et mareritt. For denne gangen kunne jeg ikke si til meg selv: Dette var bare en ond drøm! Nå var det faktisk virkelighet. Endog Dagen var blitt «politisk korrekt»!

Hvilke ord vi bruker er ikke likegyldig om vi ønsker å tale sant. Har dere forresten noe mer dekkende navn på dem som dreper barn i mors liv enn mordere og drapsmenn? Og dessuten: Et mord blir ikke mindre et mord om det er «hedersmenn», såkalt kristne ledere, som står bak. Hadde jeg vært Jesus Kristus, hadde jeg antagelig sagt til dere som Han engang sa til Peter: Vik bak meg Satan!

Det er ingen skam og snu. Peter snudde. Jeg ber dere inntrengende for barnas skyld, for Guds skyld og for deres egen skyld: Snu! Forti og fortreng ikke sannheten! Pynt heller ikke på den. Argumenter gjerne imot meg om dere kan. Men slutt med sensur og manipulering. Det er for simpelt og lite kledelig for en avis som Dagen. La oss heller få et fritt og friskt ordskifte. Det er jo det Dagen i all min tid har vært, elsket og hatet for.

Dere er begge to unge menn som jeg har respekt og store forventninger til. Jeg velger å tro, til det motsatte er bevist, at dere vil føre Dagens stolte tradisjon trofast videre. La oss fortsatt kalle en spade for en spade! Et barn for et barn. Og mord for mord!

                                                                       Broderlig hilsen Ludvig Nessa.

 

Den 4.mai 2012 skrev Vebjørn Selbekk:

Kjære Ludvig! Takk for mail som jeg har lest med interesse. Vi ber deg selvfølgelig ikke om å svikte ditt kall eller ditt engasjement. Vi har den største respekt for de offer du har båret i kampen for det ufødte liv. Og du må gjerne kalle abort for både fosterdrap og mord i Dagens spalter.

Det vi imidlertid ikke finner å kunne trykke er karakteristikker av navngitte KrF- politikere (og abortmotstandere) som massemordere. Det er over grensen for hva vi kan akseptere.                                                             Vennlig hilsen Vebjørn Selbekk

 

12. mai 2012 skriver Ludvig Nessa:

Til redaktøren i Dagen! Ved å forsvare og beskytte massemordere dolker du barna i mors liv i ryggen. Jeg antar at både Hitler og Bering Breivik vil kunne omtales som massemordere i din avis.

Logisk og saklig kan det ikke være mye å sette fingeren på i mitt innlegg. Jeg merker meg at du da heller ikke forsøker deg på noen saklig argumentasjon, men kun benytter din makt som redaktør til å sensurere.

Min konklusjon blir da at du opererer med et redusert menneskeverd, dvs. at ufødte er mindre verd enn fødte. For hadde Bondevik og Høybråten hatt det øverste ansvaret for at 30-40000 fødte barn ble myrdet, ville du neppe hatt betenkeligheter med å kalle dem for massemordere.                                                               Mvh. Ludvig Nessa.

 

Kommentar:

Avisa Dagen har dessverre forandret sin åndelige kurs ganske radikalt etter Arthur Bergs tid. Som dere nå har lest ovenfor så har redaktøren for Dagen ikke noe klart begrep om den åndelige vei og ståsted en kristen dagsavis bør ha. Han liker ikke stempelet mordere eller massemordere i abortsaken, dette er jo en virkelighetsflukt. Samtidig tar han inn reportasje fra boksekamper! Hva sier Frelseren om det? Jo, Han sier: Den som er vred på (løfter sin hånd mot) sin bror uten grunn er skyldig for dommen (en manndraper). Mat. 5, 21. Det er jo grusomt at Dagen kan bruke spalteplass for slikt og for fotball og idrett som stort sett er avgudsdyrkelse og handel med menneskesjeler. Hva gjør disse 22 spillerne på banen under en fotballkamp? Jo, de forbanner hverandre i 90 minutter! Jesus sier gjennom sin tjener Paulus: Velsigne og forbann ikke! Rom. 12, 14 og Mat. 5, 44. Det er for meg aldeles umulig å forstå at en avis som kaller seg kristelig skal fylle sine spalter med slik søppel, ja de spanderte for en tid siden et bilde som gikk over to hele sider av en sykkelrytter! Men de kan umulig ta inn et kristen artikkel på over 750 ord visst den virkelig forteller sannheten!

Vi må be for Dagen at den igjen må bli en kristen dagsavis og fremme Guds Rike mellom oss!                                                                                  Trygve Einar Gjerde.