Trosfrihet hva er det?

 

I de senere år har det stadig dukket opp nye ord og uttrykk i språket vårt og ikke minst innen det religiøse liv. Ord som: Folkekirken, Guds Plan, Verdenssamfunnet, trosfrihet og mange fler. Alle er de uten rot i Skriften, ja en del direkte u-bibelske!

 

Trosfrihet er et uttrykk som er helt ukjent i Skriften så vidt jeg kan se. Men henspeiler dette på fornuftstroen så kan en vel si at en har en såkalt trosfrihet, skjønt djevelen nok vil ha æren for fornuftstroen. Den levende tro som er født i hjertet ved Den Hellige Ånd er av en helt annen art og karakter. De som mener at de har trosfrihet, eller ønsker seg trosfrihet, har ikke forstått så mye av barnelærdommen og den 3. artikkel med forklaring. Men en sann troende vil heller aldri komme på slike tanker om trosfrihet.

 

Spør Abraham om han hadde trosfrihet da han ble befalt av Gud å ofre sin sønn Isak? Nei, troens lydighet førte ham til Moria Berg (Sions Berg?), for å ofre ham der. Hadde ikke Gud vist ham et annet offer så hadde Abraham i sitt hjerte allerede ofret sin løftes sønn. Spør vi alle apostlene, profetene og martyrene, om de hadde trosfrihet så ville de se rart på oss og lure på hva dette var for noe. De hadde jo alle svoret Herren lydighet og Guds kjærlighet førte dem den sanne og rette vei, enten det stod til liv eller død.

 

Luther sa da han stod for Riksdagen i Worms som keiseren hadde kalt ham inn til i 1521, den 18. april og Eck trengte ham veldig hard med sin påståenhet: «Her står jeg, jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen.»

 

Dette Luthers rop kan for de sanne troende stå som en fellesnevner for troen: Vi kan ikke annet, Gud hjelpe meg! De som går en annen vei, går ikke Guds vei og har lidd skipbrudd på sin tro. Det er troen som fører og leder oss ved Den Hellige Ånd og ikke vi som leder troen. Derfor ingen frihet i troens saker, men vi er Jesu Kristi lydige treller, dolos, som har vår frihet i Kristus, utenom Ham ingen frihet!

                                                                              Trygve Einar Gjerde