Abrahamspakten for jødene skal knekkes

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Igjen og igjen angriper de hedenske kreftene – særlig på venstresida – jødenes omskjærelse av guttebarn på den åttende dag. Norge driver på med kravet, og nå er et samlet EU i gang med et felles krav mot jødenes omskjærelsespraksis. Omskjærelsen av guttebarna på den åttende dagen er selve Pakten mellom jødefolket og Gud. For slik står det skrevet: ”Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde: Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres I skal omskjæres på eders forhud; det skal være tegnet på pakten mellem mig og eder. Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på eders kjøtt - en evig pakt. 1. Mosebok kp.17

 

På tross av at disse folkene kjemper voldsomt for religionsfrihet – ødeleggende for den sanne frihet og orden som Norge er bygd på – skal ikke jødene ha denne friheten. På tross av at det medisinsk er bevist at omskjærelsen av guttebarn har en rekke helsemessiges fordeler og at den åttende dagen er den helt riktige dagen for dette inngrepet. Alle koagulasjonsfaktorene er på topp den dagen for å synke dagen etterpå. Omskjærelsen beskytter også mot sykdommer – ikke minst for kvinnen.

 

Nå teller intet av dette. I religionsfrihetens navn skal radissene bestemme – mot foreldreretten – at nå kan gutten omskjæres når han er 15 år og kan bestemme selv hvilken religion han vil tilhøre, akkurat som disse radissene tror på en slik virkelighet overhode. Langt mindre har de omsorg – verken for guttebarna, religionsfriheten eller foreldreretten. Deres hule argumentasjon og intolerante innblandende praksis sier dette i klartekst.

 

Først burde de rydde opp i eget ideologisk – livsudugelige kram – ikke minst få slutt på barnedrapene som undergraver et helt folk både moralsk, realøkonomisk og arbeidskraftsmessig. Det har vel kanskje noe med splinten og bjelken å gjøre?

 

Men viktigere er nok Guds hatet som disse stadige jødeangrepene – forsøket på utryddelse – som dette ”forbannede, blodtørstige kontinent” (Abba Ebban) vitner om.

 

Ikke nok med stadige usanne beskyldinger år ut og år inn i pressa – massevis av direkte løgn som de stadig gjentatte påstander at jødene har OKKUPERT Judea og Samaria.  Enhver historisk opplyst person vet at dette er usant.

 

Så kommer boikottene mot produkter fra det ”okkuperte” Judea og Samaria, osv, osv. Ondskapen og løgnene synes ingen grenser å ha mot dette gjennomtreskede folk som har lidd så mye og aldri får fred.

 

Men sist kommer dette mest djevelske og ondsinnede angrepet direkte rettet mot jødenes pakt med Gud. Dypest sett er det vel bare djevelen selv som kan inspirere folk – endog til velutdannede akademikere - til å finne på noe slikt. De dekker seg selvsagt bak en masse fin menneskevennlig retorikk – som bl.a. nevnt over, men utdannelsesnivået tilsier at de må vite bedre. DE VIL BRYTE JØDENES PAKT MED GUD, eller drive dem ut av landene.

 

Men til syvende og sist slutter også dette angrepet seg nøyaktig inn i et forsøk på å fornekte at jødene er Guds folk – bærere av Ordets åpenbaring, og frelsen kommer fra dem – og nå samler Herren dem for 2. og siste gang før Jesus kommer med Fredsriket og viser at makten og æren tilhører Han alene. Derfor er det aldeles utmerket at Israel nå har en president som fra FN`s talerstol forteller venner og fiender at profetiene er oppfylt og også skal videre oppfylles. Så har de overhode ikke noen unnskyldning lenger for at de ikke har hørt. Toppen blir videre nådd når man får jaget de dyktige jødene ut av Europa, sitter igjen med millioner av muslimer og mister velsignelsen som var lovet Abraham – men tvert i mot får forbannelsen som også hører med i det Abraham fikk høre av Gud!