Veiledning til et liv i Gudsfrykt

Del 3. Om dine gjerninger (forts.)

8. Arbeid for å bli en ærlig Jesu Kristi tjener, ikke bare utad når det gjelder å høre Guds ord og gjøre det evangeliet pålegger oss, men også i hele ditt liv ved å forsake all synd og i sann lydighet leve i samsvar med alle Guds bud. Vær ikke tilfreds med at andre syns du er from, men vær i sannhet det du i virkelig gir inntrykk av å være. Ve over det menneske som ikke er from, selv om han ønsker å bli ansett for å være det!

 

 9. Tro ikke at det er nok at du selv tjener Gud, hvis du ikke sørger for at alle som du har ansvar for, gjør det samme. En fars plikt er ikke begrenset til at han alene tjener Gud, men at han også pålegger medlemmene i familien, barn, tjenere og tjenestekvinner å gjøre det samme. For Gud har pålagt alle familiefedre å gjøre det (5.Mos 6.6-7). Det gjorde Josva, den djerve og gudfryktige helten. Han informerte hele Israels folk at selv om de ikke hadde noe ønske om å tjene Herren, så ville han og hans hus gjøre det (Josva 24,15). Enhver far skal stå til regnskap for familiens sjeler, slik myndighetene skal stå til regnskap for sine undersåtter eller forkynnere for sine tilhørere (Esek 3,18). En far skal derfor bære omsorg for at hans kone, barn og tjenere trofast tjener Herren, som er den eneste måten de kan bli frelst på.

 

10. Unngå latskap som en djevelens hodepute og årsak til all slags ondskap. Vær arbeidsom i ditt kall slik at djevelen aldri finner deg ørkesløs. Djevelen har stor makt over de late og kaster dem i all slags synd, for latskap er årsak til enhver last. Det var da David ikke hadde noe å ta seg til på taket av huset, at han ble en ekteskapsbryter (2.Sam 11,2-5).

 

11. Gjør deg alltid umak med å kle deg ordentlig og ha ingen ting å gjøre med forargerlig pomp og prakt i klesveien. Det er forfengelighet å bruke så mye penger på en dress at du kunne kledd to eller tre personer. Hvis du, når du er blitt gammel, tenker tilbake på hvor mye tid du brukte på å pynte deg selv, da kan du ikke annet enn sørge over at du var så opptatt av slik forfengelighet. Les ofte i Guds ord, og du vil finne mange advarsler mot stolthet. Du vil se at ingen synd ble strengere straffet. Det forandret engler til djevler, og den mektige Nebukadnesar til et villdyr. Det var på grunn av stolthet at dronning Jesabel ble spist av hunder (2 Kb 9,30-37).

 

12. Gjør aldri noe i sinne, men tenk deg nøye om hva du bør gjøre for at du ikke etterpå skal angre på det og slik få et dårlig navn. Etter en tid vil ditt sinne kjølne. Når du så har kommet til deg selv, vil du ha evne til å vurdere hva som er rett å gjøre. Gjør alltid forskjell på den som gjør deg urett på grunn av mangel på innsikt og mot sin vilje, og en som gjør det med overlegg og med ondskap. Vis nåde mot den første, mot den andre rettferdighet.

 

13. Bli ikke for god venn med et menneske hvis han ikke frykter Gud av hjertet. For det er sikkert at alt vennskap, om det synes aldri så solid, hvis det er bygd på en annen grunnvoll enn gudsfrykt, varer ikke i lengden.

 

14.Vær glad i din venn på en slik måte at du ikke er altfor fortrolig med ham. Livet er underlagt forandringer og skiftende omstendigheter. Samme hvordan et menneske oppfører seg, er det vanskelig for ham å oppnå godvilje hos alle sine venner like til livets slutt.

 

15. Hvis du skulle komme i trette av et eller annet slag med din venn, forakt ham ikke for det og forråd ikke hans tillit (Ord 11,13). For du ønsker å bli venn med ham igjen.

 

16. Ingen er sin egen herre, bare en forvalter over det han har og eier. Derfor skal du dele av ditt gods til dem som er i nød, og gjøre det på en klok måte, med et villig sinn og av hjertet (Rom 12,13, 2. Kor 9,7).

 

17. Hvis du er i en overordnet stilling, bruk din stilling mer til godhet og ydmykhet enn til skrekk og terror. Dette er bedre enn tyranni. Det fører alltid med seg sorg og fortvilelse. Guds rettferdighet kan ikke la tyranni vare ved, undertrykkere får ikke herske lenge.  Husk at et hjerteløst styre medfører stor urettferdighet. Gud krever mildhet av dem som sitter ved makten, like mye som rettferdighet. Derfor hersk over dine undersåtter med kjærlighet og mildhet! Da vil de elske deg mer enn de frykter deg.

 

18. Til slutt, vær vennlig mot alle i din ferd, og vær ikke til byrde for noen. Overfor Gud, lev et hellig liv. Overfor deg selv, vær rimelig.  Overfor dine medmennesker, vær grei. I livet, vær beskjeden. I din ferd, høflig. Ved formaning, vær vennlig. I tilgivelse, villig. I dine løfter, sannferdig. I din tale, klok. Og del med glede av et rent hjerte av de goder du selv tar imot!

 

Kommentar: Enkelte av formaningene kan vel bære preg av syndefrihetslære. Etter vår lutherske forståelse av Guds ord, oppnår vi aldri syndefrihet i vårt jordeliv. Vi er samtidig rettferdige og syndere, og alltid i behov av Guds nåde i Kristus Jesus. Men vi skal jage etter et liv i hellighet. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Hebr.12,14. 

                                                                                                        Innsendt av Per Kørner.