Arabernes rakett-krig mot Israel

 

Fra bladet Israels Røst sakser vi følgende: 170.000 raketter står klar mot Israel.

 

Det står nå 100.000 raketter klar mot Israel på Libanons grense, og 70.000 raketter klar mot Israel fra Gasa, fortalte Israels sjef for den Militære etterretning, general-major Aviv Kohavi. Han forklarer hvilken overveldende kamp Israel står overfor for å forsvare seg selv. «Israel er omringet av aktive fiender i en omkrets av 360 grader», slo Kohavi fast i en tale på Instituttet for Studier for Nasjonens Sikkerhet den 29.1. Dessuten rapporterer Shin Bet, den Generelle Sikkerhets-tjenesten, at det har vært en skarp økning av terror-angrep mot Israel det siste år, særlig i Judea og Samaria. I 2013 var det 1.271 angrep i Judea og Samaria. I 2013 var 5 drept i Samaria - i motsetning til i 2012 da alle de 10 israelerne som ble drept skjedde innenfor den grønne linje. Blant de drepte var det sivile og tre var medlemmer av sikkerhets-tjenesten. Blant de 10 drepte i 2012 var det 6 israelere drept i krigen Operasjon Piller of Defence (Forsvars-søylen). Etter utbruddet av den andre Intifadaen i år 2000 har det blitt drept 1.227 israelere i terror-angrep og 8.549 har blitt såret ifølge tall fra Shin Bet. De forteller også at de har klart å hindre 190 selvmord-angrep mot Israel i 2013, ink. 16 selvmord-angrep, mot 112 i 2012.

 

Vi sakser også fra samme blad:

Israel angriper rakett-konvoi.

Den 24.2. angrep Israel en konvoi med raketter som ble transportert fra Syria til Libanon. Luft-angrepet skjedde på grensen mellom Syria og Libanon. Fire raketter hadde et eneste mål som de traff:  Konvoien som var lastet med raketter av typen SS-21 på et utskytings-batteri. Derved ble også 4 Hizbulla-terrorister drept. Dette var det første israelske angrep i den syriske krig om nuklear-dyktige raketter. Rakettene som var større og mye farligere enn alle de ti tusener av raketter som Hizbulla alt har stilt opp mot Israel kom alle fra Iran. Netanyahus kommentar var kort og godt: «Vi har rett til å  forsvare våre borgere.» Vise-Adm. Eli Sharvit sier: «Shi’ite-gruppen arbeider utrettelig for å skaffe seg avanserte våpen. Israels marine gjør seg derfor nå klar for nye eventualiteter.

 

Vi sakser fra Dagen og ABC-nyheter:

Israel stanser rakett og våpentransport fra Iran.

Fredag 7. mars skriver Dagen: «Rakettskipet «Klos-C»», tatt i arrest av israelske militære fartøy onsdag (5. mars) 1500 kilometer sør for Eilat. I lasten ble det funnet flere titalls raketter med rekkevidde på 100 til 200 km.

Rakettene kom fra Syria via havnebyen Bander Abbas i Iran og skulle losses i Port Sudan for videre transport til Gaza.

Over halvparten av Israels befolkning ville vært truet dersom rakettene hadde nådd frem til Gaza.

ABC-nyheter skriver: M/V Klos – C ble stanset av Israelske marineskip 1500 km sør for Eilat og eskortert inn til havnebyen Eilat i Israel. Skipet var lastet med 181 bombekaster-granater, 400.000 patroner og 40 raketter som hadde en rekkevidde på 160 km.

Kommentar: Bulk/container skipet M/S Klos – C er registrert i Panama og er på 6920 DWT. Det vi si vel 6500 laste-tonn. Det er trolig at våpnene som var på vei til Gaza bare var en del av lasten. Vi må takke Himmelens Gud for at Han denne gangen holdt sin hånd over sitt land og folk Israel. For disse rakettene er veldig kraftige og etter bildet av disse M-302-rakettene å dømme så inneholder de mye sprengstoff. Med den rekkevidden de har så kunne de skytes mot alle de folke-rikeste steder i Israel! Hamas og de andre terrororganisasjonene som holder til i området, har bare et ønske: Å drepe så mange jøder som mulig, helst alle! Men de regner ikke med den Himmelske Gud og Hans nåde mot sitt folk! T. E. G.