Myter og fakta om Israel

Av Gro Wenske

 

Myte: Israel har okkupert palestinsk LAND

Fakta: «Palestina» har aldri eksistert som et uavhengig suverent land – kun JØDENE har vært suverene i dette område fra Gud ga landet til Abraham, Isak og Jakob og deres etterkommere med ED over 30 ganger i GT – og gjentatt i NT bl. A. i Rom. 8, 15.

Myte: Palestinerne er et eget FOLK med sine rettigheter.

Fakta: Palestinerne har aldri vært et eget folk. De er vanlige arabere. Arafat var den første som kalte seg palestiner, og han var født i Egypt. Historiske fakta er at ordet palestinsk folk ikke ble tatt i bruk før med Arafat i 1964. Da var Samaria og Judea jøderene områder og de som bodde der ble alle kalt arabere. Bibelske fakta er at et palestinsk folk slett ikke er nevnt i Bibelen.

Myte: Israel har stjålet palestinernes LAND.

Fakta: Det er ren fantasi og løgn. Les jan- nr. Israels Røst. De som kaller seg palestinere, har verken historiske eller bibelske rettigheter i dette området.

I BIBELEN – er Palestina som land eller et palestinsk folk overhode ikke nevnt!

Myte: Israel holder ingen avtaler, - men det gjør araberne.

Fakta: I Oslo-avtalen lovet Arafat: 1) At Israel skulle anerkjennes, 2) Ikke mer terror og 3) Fred. Istedenfor å slutte med terror, som de hadde lovet, så forherliger de terror – og feirer de morderiske terrorister som helter!

Etter Oslo-avtalen er over 2000 drept i terror. – Alle tilbud om fred fra Israel er avslått! Israel har gitt landområder, tillatt arabisk palestinsk politi – autonomi, - OG: Israel ga LAND FOR FRED. Land er avstått, men det ble ingen fred – etter hver landavståelse er det blitt mer og mer terror.

Myte: Israel er en apartheid-stat!

Fakta: Dette er REN LØGN! Ingen har hjulpet palestina-araberne så mye som Israel. Ingen araberland har de rettigheter og den frihet, de muligheter, forsikringer og suverenitet som araberne i Israel har. Her er de fullverdige borgere, har skoler, arbeid, kan velge, og sitter til og med i Israels Parlament, Knesset. Haifa by er et godt eksempel på hvordan de to folk bor og lever godt sammen.

Myte: Settlerne er mafia – illegale!

Fakta: Dette er også ren løgn. Her setter araberne alt på hode. Hvorfor må da israelske barn fraktes til sine skoler i bombesikre busser? Hvorfor må Israel lage store omveier rundt de arabiske landsbyer der begge folk før fritt kunne kjøre? For jødene er det livsfarlig å kjøre inn i A og B-Sonene i Judea og Samaria, men det bor rundt 50.000 palestina-arabere fritt i jødenes Sone C. At jødene er illegale er også ren løgn. De har full rett etter Internasjonal Lov til å bygge og bo i sin Sone C som ble tildelt dem i Oslo-avtalen.

Myte: Palestinerne er den lille uskyldige David og Israel Den store farlige Goliat.

Fakta: Israel er fremdeles den lille David og står alene mot hele verden. Alle de farligste terror-organisasjoner med Iran i ryggen går mot Israel; og jødene kjemper alene for Vestens verdier mot verdens terror og ondskap.

                     Settlerne er: nåtidens bibelske pionerer.

 

Myte: Israel behandler palestina-araberne på samme måte som nazistene behandlet jødene.

Fakta: Dette er vel den groveste løgn. Ingen har hjulpet palestina-araberne mer enn jødene med skole, arbeid, helse osv. og gitt dem alle de rettigheter som også jødene har.