De falske profeter og den store trengsel

 

For da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og som det heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet menneske frelst; men for de utvalgtes skyld skal disse dager bli forkortet. Mat. 24, 21 – 22; Mark. 13, 19 – 20.

Jesus advarer spesielt om de falske profeter for de siste tider før Hans komme. Selv om djevelen heller ikke vet dag og time for Jesu komme så vet han at han har liten tid igjen, Åp. 12, 12.

Det som kjennetegner de falske profeter fremfor noe annet nå i vår tid, er at de vil ikke høre snakk om Guds Dom. De taler bare om at Gud er kjærlighet, og det høres jo sant og godt ut? Men er det sant? De taler om menighetens opprykkelse før den store trengsel, stikk i strid med det Jesus selv sier, Mat. 24, 9, 21 - 22 og 24 – 51; Mark. 13, 13 – 27; Luk. 17, 24 – 37; Joh. 16, 33; Ap. Gj. 14, 22; Åp. 1, 9; 2, 9; 7, 14; 20, 4; Dan. 12, 1 – 3. Med flere andre steder.

Om vi ser på tiden i dag så er allerede den kristne menighet i stor trengsel flere steder på jorden, selv om dette ikke er den store trengsel! Den store trengsel er jo for de kristnes skyld, Gud ønsker å frelse så mange som mulig og da må Han i den onde tid som vi lever i bruke sterke midler for å vekke opp menighetene og de innsovnede sjeler, for Jesus sier at de sovnet inn alle sammen, Mat. 25, 1 – 13. Gud sender trengsel i sin nåde, for å redde oss for himmelen!

De falske profeter er de samme i dag som på profeten Mikas tid. De spådde godt for Akab og Josafat, men Mika sa at om Akab kom hjem igjen i live så hadde ikke Gud talt gjennom han. De falske profeter slo Mika, men Mika sa sannheten fra Herren Akab ble drept i striden, 1 Kong. 22.

Dette «slippe, slipp-evangeliet» som de falske profeter forkynner i dag er til stor skade for kirken på mange måter. Kirken og den enkelte kristne står helt uforberedt til trengselen om de lytter til løgn-profetene. De kan også bli ført inn i stor tvil og anfektelse om sin sjels tilstand, da de tror at det må være noe galt med deres gudsliv siden de kommer inn i denne trengsel. Men vi vet fra martyrtiden, som jo motbeviser de falske profeters lære, at menighetene og den enkelte kristne kom styrket ut av denne trengsel selv om de måtte dø for sin tro. Jesus sa jo at vi måtte etterfølge Ham i trengselen. De falske profeter sier at Jesus har lidd for oss så vi skal slippe! Ja, vi skal slippe å lide som sonoffer for verdens synder, for til det kunne bare Jesus lide Han som er fullkomme ren og hellig!

Når Guds Ord sier: Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange, hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham: Herre! Du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp. 7, 13 – 14. Videre leser vi i Kp. 20 om de som er halshugget for Jesu vitnesbyrd skyld, v. 4, dette er vi også vitne til at det skjer i våre dager og det vil bli mer av dette, for Islam straffer de kristne ved halshugging slik som Muhamed gjorde i sin tid. Rett nok sier muslimene at halshugging ikke har noe med Islam å gjøre, men hvor kommer det så fra?

Jesus sier at når Han kommer igjen i slutten av den store trengsel, da skal Han sende ut sine engler og samle de utvalgte fra de fire vinder (verdenshjørner), fra jordens ende inntil himmelens ende. Mark. 13, 24 – 27; Mat. 24, 31 – 32.

Er vi rede for dette i dag?

                                                                                       Trygve Einar Gjerde.