Det besatte Danmark

Fra Dansk Herold Internasjonal

Del 2.

 

GUD SE I NÅDE TIL DANMARK!

De menn og kvinner, som har vært forkjempere for den såkalte «frihet», er skyld i, at vårt land i dag befinner seg i samme stilling som Sodoma og Gomorra. Skriket fra disse to byer var kommet Herren for øret. 1 Mos. 18, 20. Skriket fra vårt land er også kommet Gud
for øret, og de mennesker, som er skyld i vår situasjon, vil komme til at stå til regnskap for deres gjerninger.

Pornografisk litteratur og pornografiske bilder er blitt frigitt. - Skapningen bliver æret og dyrket i stedet for Skaperen.

 

Våre lovgivende forsamlinger og myndigheter er trengt inn på hellig grunn, og de er nå nær ved å nærme seg det aller helligste, nemlig ekteskapet mellom mann og kvinne.

Vi har forlengs latt de håne om Guds klare forskrifter, når det angår samlivet. Derfor forlader en mann sin fader og moder og holder seg til sin hustru, og de to bliver til et kjød. 1. Mos. 2, 24.

Guds regel er altså:

1.      Først forlater han sitt hjem og holder seg til sin hustru.

2.      Og de to blir til et kjød.

Det første som skjer, er, at hun bliver hans hustru, og deretter bliver de et.

 

FØRST EKTESKAP, DERETTER SAMLEIE.

Det var Guds vilje, det var de regler, som Han innstiftet sammen med' det hellige ekteskap.

De samme regler gjør seg gjeldende i dag. Jesus sa: Tro ikke, at jeg er kommet for å bryte ned loven eller profetene, jeg er ikke kommet for at bryte ned, men for at fullføre. Mat. 5,17.

Vi står i dag ansikt til ansikt med en fortapt, desillusjonert og desorientert ungdom, fordi den ikke fant fred og glede i den frihet som var gitt. Kanskje ble de unge erotisk tilfredsstilt en kort tid, men det var en tilfredsstillelse, som hurtig gav bakslag, for innerst inne visste de, at de hadde forbrutt seg mot visse lover, som de ikke kjente.

 

De fleste ulykkelige ekteskap er en følge av, at det tok sin begynnelse i den forkjærte seng, på det forkjærte tidspunkt og med den forkjærte partner.

 

Guds regler og love kommer man ikke godt fra at overtre.

«Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften». Mat. 15: 14. Midt i all vår frihet og velferd er vi ikke kommet lengre frem eller høyere opp, tvert imot, vi er
kommet lengre ned og lengre ut i uføret.

 

For likesom den ene løgn avler den andre, således fører overtredelsen av en av de guddommelige samlivslove til overtredelse av flere.

 

«Hvorledes holder en ung sin vei ren? Ved å holde seg etter ditt ord». Sal. 119, 9.

Guds sannhet er blitt ombyttet med løgnen, og denne løgn har ført mennesker ut i vanærende lidenskaper, og nå er der røster fremme som vil at disse vanærende lidenskaper skal legaliseres, unaturlig omgang kjønnene imellom og blodskam skal gjøres lovlig.           .

Vi vet, at de menn og kvinner, som, går-inn for disse ting ikke regner med Gud og derfor ikke vil rette seg etter Hans Ord, men vi, som kjenner Guds rettsordning, må bli oss vårt ansvar bevisst og protestere, for ved å tie gir vi dem, som handler slik, vårt fulle bifall.

Herrens Ord er ikke blitt endret, og Gud sier stadig til oss:

«Din søsters blussel må du ikke blotte».

«Hos en mann må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinne».

«For enhver, der utøver noen av disse vederstyggeligheter, skal utryddes av mitt folk». 3 Mos. '18, 9.22.30.

 

            DANMARK ER EN FORTABT NATION.

I kraft av landets lave moralske standard har Danmark klart å plassere seg mellom de land, som ute i den store verden blir dratt frem som et eksempel til skrekk og advarsel.

Tidligere år ble Danmark alltid satt i forbindelse med gode landbruksprodukter og dyktig håndverk.' I dag er landet kjent for fri sex, fri pornografi, fri abort, skilsmisser og
selvmord.

Lad oss som nasjon prøve å se oss selv i speilet, la oss se bjelken i vårt eget øye.

Tilstandene er ikke bare overhengende eller katastrofale - DANMARK ER EN FORTAPT NASJON. –

VI VET JO, AT GUDS DOM MED RETTE ER OVER DEM, SOM HANDLER SÅLEDES. Rom. 2, 2.

I Jonas' bok 1, 2 leser vi: «Stå opp og gå til Ninive, den store stad, utrop over den, at deres ondskap er kommet for mitt åsyn».

Vår ondskap er også kommet opp for Guds åsyn. Ninive fikk førti dager, så skulle byen styrtes i grus. Jonas 3, 4.

Men da denne dom ble uttalt over innbyggerne trodde de på Gud, og da Gud så, hvorledes de omvendte sig fra deres onde veier, angret Han, og gjorde ikke alvor av sin dom. Jonas 3, 4-10.

                                                                                                   Forts. n. nr.