Vedrørende 22. Juli 2011

Av Velaug Judit Lie

Hentet fra Israels Røst.

 

Søndag den 17. juli 2011 deltok undertegnede på et møte i Oslo, på Haraldsheim.

Jeg opplevde der og da mens vedkommende møte-taler, Thorbjørn Knudsen, holdt sin tale at han plutselig stoppet opp, og kom med følgende informasjon om at han akkurat da fikk et budskap fra vår Herre om at det ville komme en katastrofe - et stort angrep - mot Norge, og at det ville komme ganske snart. Han delte også at angrepet måtte komme pga. det norske folks frafall. Ingen av oss tilhørere kommenterte beskjeden, og predikanten fortsatte med sin opprinnelige tale.

 

Etter en liten stund stoppet predikanten igjen sin forkynnelse. Han informerte der og da igjen om at vår Herre akkurat da hadde bekreftet at angrepet måtte komme, og det ville komme ganske snart. Og han gjentok at det var et stort angrep som måtte komme - for dette var en advarsel til det norske folk om at Norge måtte omvende seg, men at vi som var tilstede på møtet, ikke skulle være redde.

 

Forsamlingen var fortsatt bare lyttende. og det kom ingen kommentarer fra salen. Men da vi var klare for å gå hver til vårt, fikk jeg en sterk tvang over meg om at jeg måtte gi salme 121 til en som jeg hadde observert var tilstede på møtet. Men da jeg ville gi ham beskjeden kunne jeg ikke finne mannen. Men jeg følte sterkt at dette måtte jeg gjøre, og da jeg endelig fant ham, tok han imot budskapet og svarte meg at han kjente Salme 121 meget godt.

 

Søndag 24. juli 2011 hørte jeg på Gudstjenesten fra Oslo Domkirke over radioen. Der åpnet Øyvind Grøslie Wennesland Gudstjenesten med å lese Salme 121. Da ropte jeg spontant ut - for da forstod jeg at advarselen vedrørende det grufulle som skjedde den 22. juli 2011 var en advarsel til våre myndigheter på grunn av den måten de har behandlet Israels land og folk på. For i Salme 121 står det: «Nei. han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter.» Og våre myndigheter har vært en pådriver for å dele jødenes land. Israel. Myndighetene har også sendt store pengesummer av Norges skattepenger til lederne i det såkalte Palestina som blir brukt til å sende raketter over Israels boligstrøk for å skade Israels befolkning.

 

I media ble det også vist bilde av Jonas Gahr Støre som stod på Utøya den 21. juli 2011 ved siden av et stort banner der det stod: "BOIKOTT ISRAEL".

Dagens Arbeiderparti bør lære av den tidligere Arbeiderpartimannen Trygve Lie, som gjennom sin stilling som FN s generalsekretær i året 1948 sørget for at jødene fikk landet sitt, Israel, tilbake. Det har også blitt meg fortalt at da Trygve Lie i FN gjennomførte denne riktige og viktige handlingen, ble lederen for Den Arabiske Liga så rasende at han gikk til fysisk angrep på Trygve Lie.

 

Men en ting som er hevet over enhver tvil, er at det som står i Salme 121 er sikkert: "Nei, han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter." Og den som forsøker å angripe jødene, Guds utvalgte folk og Guds øyensten, for å kapre landet deres. Israel. er dømt til å tape. For Israels Gud - Han svikter aldri sitt folk.

 

(Denne artikkelen av Velaug Judit Lie fikk vi tilsendt i midten av november; og i sitt følge brev skrev hun bl. a.: "Min vedlagte opplevelse har blitt sendt til ca. 70 - 75 aviser i Norge for å bli trykket der. Men ingen har trykket den per i dag etter det jeg har oppfattet." Men vi synes at denne beretningen er så god og viktig, at vi ikke kunne la være å bringe den her)

Red. Israels Røst.