Det besatte Danmark

Fra: Dansk Herold International

Del. 3.

 

DET ENESTE, SOM KAN REDDE DANMARK, ER, AT VI VENDER OM FRA VÅRE ONDE VEIER. VI MÅ VENDE OSS TIL GUD. VI MÅ TRO HAM. VI MÅ GJØRE HANS VILJE OG MOTTA HANS SØNN JESUS KRISTUS, SOM DØDE FOR VÅRE SYNDERS SKYLD, OG HVIS BLOD RENSER FRA ALL SYND. «HVIS ALTSÅ SØNNEN FÅR FRIGJORT EDER, SKAL I VÆRE VIRKELIG FRI». Joh. 8:36.

I førtiårene under invasjonen var der noen, som satte seg til motverge og reddet Danmarks ære. I dag er det ikke bare vår ære, som står på spill, det er hele vår fremtid og vår evighet.

Som kristne må vi protestere mot de lovendringer. som strider mot de kristne grunnprinsipper, vi må se klart, hvor vi står.

Tiden er inne til å gripe til våpen. Vi må gripe om Ordets sverd og uansett, hva de falske profeter forsøker å overbevise oss om, må vi bruke det våpen, Jesus selv brukte.  

«DER STÅR OGSÅ SKREVET - DU MÅ ·IKKE FRISTE HERREN DIN GUD». Mat. 4:7.

VIK BORT SATAN. FOR DER STÅR SKREVET: DU SKAL TILBE HERREN DIN GUD OG TJENE HAM ALENE. Mat. 4:10.

VI SKAL TILBE OG TJENE.

Ansvaret for vår fortvilte situasjon kan også plasseres hos de kristne, fordi vi har glemt det viktigste - Å TILBE OG TJENE -. Vi har tilbedt og tjent andre ting, og Satan har hatt let spill med oss. Mens vi har vært opptatt av oss selv og denne verdens ting, har han
tilintetgjort og brutt ned våre «Helligdommer».

Vi har lidt et knusende nederlag, og slaget synes å være tapt, men ennå er der likevel tid til å vinne ett nytt, men det vinnes bare, hvis vi griper fast om Ordets sverd med et «VIK BORT SATAN» og så tilber og tjener Herren vår Gud alene.

OM MITT FOLK SOM MITT NAVN NEVNES
OVER, DA YDMYKER SEG, BER OG SØKER
MITT ÅSYN OG VENDER OM FRA DERES
ONDE VEIER, SÅ VIL JEG HØRE DET I HIM-
MELEN OG TILGI DERES SYND OG LEGE
DERES LAND. - 2. Krøniker 7:14.

La oss ydmyke oss og be og søke Gud, la oss vende om fra vår likegyldighet, la oss begynne å tilbe og tjene Ham, så vil Han høre oss i himmelen, og Han vil
gi oss legedom for vårt land.

BE, BE KJÆRE VENN - be uten opphør, la ikke noe hindre deg. Ydmyk deg for Herren. Ikke noe annet enn Guds, guddommelige inngripen kan redde vårt land fra Ninives
dom.

DETTE ER ET KALL TIL DE, SOM ER VÅKNE, til de, som kjenner tidens alvor, et kall til de, som er rede, til de, som har olje på lampen.

BRUDGOMMEN KOMMER SNART.

(Matt. 25:1-13).

 

Dette er et kall til de av våre prester, menighetsforstandere, misjonærer, evangelister og barnearbeidere, som er kalt av Gud, og som er trofast mod dette kall.

UANSET HVILKET PROGRAM DU HAR I FREMTIDEN - KALL SAMMEN TIL BØNN - GJØR DET NÅ.

La hver fredag bli en særlig bededag. Vi vil be for den internasjonale situasjon. Vi vil be for vårt land. Vi vil be for sjelers frelse. Vi vil be om vekkelse i de kristne menigheter. La oss gi avkall på andre ting. La oss faste og be.

DEN SLAGS FARER BARE UT VED BØNN OG FASTE. (Matt. 17:21.)'

ALLERFØRST FORMANER JEG DA TIL Å FREMBÆRE BØNNER, PÅKALLELSE, FORBØN OG TAKK FOR ALLE MENNESKER, FOR KONGER OG ALLE I HØYE STILLINGER, SÅ VI MÅ LEVE ET ROLIGT OG STILLE LIV, GUDFRYKTIGT OG SØMMELIGT I ALLE MÅTER. 1. Timoteus 2:1-2.

                                                                                              DANSK HEROLD

 

Kommentar: Denne alvorlige formaning fra Danmark, vårt broderfolk, bør vi ta alvorlig til hjerte! Er det ille i Danmark så er det ikke bedre her! Vi bør innfor Guds åsyn skjems over våre biskoper og misjonsledere, for de er alle sammen avveket og blitt ugudelige alle til hope, det er ingen som gjør godt! Sal. 14,3. Rom. 3, 12.  (Red. anm.)