Hva Johan Arndt drømte på sitt sykeleie i 1605

 

«Jeg drømte», begynte Arndt sin fortelling, at jeg var på en lang reise i et land som ennå var fullstendig udyrket. Jeg bar en stor vandringsstav og en pilegrimsdrakt og gikk hurtig og utrettelig opp de bratteste fjell. Da kom jeg til slutt inn på en vidstrakt fjellslette, som var omgitt av mektige trær rundt omkring. Jeg følte meg nå trett og satte meg i det bløte graset, hvis blomsterprakt overgikk all skjønnhet som milt øye noensinne hadde sett. Plutselig fikk jeg øye på et høyt kors foran meg, og på det hang Guds døende Sønn. Øynene hadde Han
lukket, men fra sidene Hans rant fremdeles enkelte bloddråper. Da jeg i smertelig andakt var liksom hensunket i dette syn, oppsto det en støy på begge sider. En stor flokk mennesker viste seg og dannet en ring om korset, og midt i kretsen reiste det seg en dommerstol, som en mann
med et selsomt utseende steg opp på.

«Tal!» ropte han til mengden, «hvem er det som henger på korset der oppe?»

Og nå hørtes de forskjelligste stemmer om hverandre. Men mannen på stolen vinket med hånden, påbød stillhet og befalte at hver enkelt skulle avgi sin stemme.      .

«Han er tømmermannens kjødelige sønn,» sa nå den ene.
«Han er Marias naturlige barn,» sa en annen.

«Han bedrar seg selv og holder seg for Guds sønn,» sa en tredje.

            «Ja, Han er det som alle vi andre er,» sa en fjerde.

«Han er inntatt av jødiske fordommer,» sa en femte.

«Han fornedrer mennesket under dets verdighet,» sa en sjette.

Nå trådte det fram mange unge kvinner, som var halvt kledd som
menn. De rakte opp hendene og sa, den ene etter den andre:

«Han innskrenker kvinnens naturlige frihet.»

«Han gjør ekteskapet til et tvangsforbund.»
«Han vil oppdra våre barn til svake uslinger.»

            «Han utelukker kvinnen fra folkets råd.»

«Han gjør menneskeheten til kristelige tjenere.»

«Vil Hans Ord,» spurte mannen på stolen, bestå i all evighet?»

«Aldri!» ropte mengden. «Menneskeheten vil vel bære disse lenker en lang tid; men den frie kjærlighet vil gjøre den fri fra troens trykk!»

            Nå oppsto en stillhet, og alle så opp til korset.

Da smilte Herren mildt, men med dyp smerte. Så bøyde Han sitt hode og døde.

Da folkemengden så det, for en mektig skrekk gjennom dem, og før de virkelig kunne fatte hva som skjedde, var alle jagd bort liksom av en stormvind, og ingen kunne sees på noen kant. Den døende Frelsers smil hadde fordrevet korsets fiender.

Men domstolen var blitt stående, og en engel steg opp på den og bredde ut vingene sine. De vokste, som vingene på den nyfødte sommerfugl, og bredde seg snart så vidt ut at de dekte hele jorden og nådde helt til himmelen. De lot det bare være plass til korset. Og over dette strålte et gyllent lys, hvis glans ikke har sin like på jorden. Og engelen rakle opp sin høyre hånd og sa: 

«Se det Guds Lam som bærer all verdens synder! Han vil komme for å dømme de levende og de døde!»

Derpå hørte jeg en himmelsk sang, liksom av tusen og atter tusen stemmer. De sang Johannes' ord: «Verdens riker er blitt vår Herres og hans Salvedes, og han skal regjere i all evighet!»

Og da det nå lød et mektig amen gjennom det uendelige himmelrommet, så jorden skalv, sank jeg ned på kne og sang med i de himmelske hærskarers store halleluja.

Da våknet eg.»