Ondskapens hykleri

Evangeliet på 23. søndag etter trefoldighet.

Mat. 22, 15 – 22.

       

Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de skulle legge felle for ham i ord. Og de sendte sine disipler til ham sammen med herodianerne og sa: Mester, vi vet at du er sanndru og lærer Guds vei i sannhet og ikke går unna for noen; for du anser ikke menneskers person. Si oss derfor: Hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Men da Jesus merket deres ondskap, sa han: I hyklere! Hvorfor frister I meg? Vis meg skattens mynt! Så rakte de ham en penning. Og han sa til dem: Hvis billede er og innskrift er dette? De sa til ham: Keiserens. Da sa han til dem: Så gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Og da de hørte det, undret de seg og forlot ham og gikk bort.

 

Likesom ondskapen kommer av hykleri så kommer hykleriet av ondskapen, disse to er stallbrødre, slik som fariseerne og herodianerne! Djevelen er deres far og mammon deres mor og de føder idel avgudsdyrkere. Men her i denne tekst så møter de en Herre som avkler dem hyklerkåpen og åpenbarer deres falskhet og treskhet.

 

Finnes det slike Satans redskaper i dag? Ja, visselig, vi omgås dem daglig både i det åndelige og verdslige regimente. De er heller verre i vår tid enn på Jesu tid, for det sier Frelseren klart til oss, Mat. 7, 15; 10, 17; 1 Joh. 5, 21. Det er ikke stor forskjell på politikere, professorer og teologer, blant de lærde. Det er heller ikke stor forskjell på kvinne, mann i arbeidslivet og barn, ungdom i hjemmene i vår tid, de omgås sannheten på en lettsindig måte og lyver og bedrar frekt og uten blygsel. De enfoldige som frykter Gud og holder Hans bud er det sjelden å møte blant menneskene i dag.

 

En ting må du huske på kjære venn, Jesu fiender vokter på deg så snart de erfarer at du er en Jesu Kristi etterfølger. De ønsker å fange deg i sitt garn på samme måte som de vi leste om i teksten, ønsket å fange Jesus. Men de ble selv fanget! Lær av meg sier Jesus! De falske ånder ønsker å bevise at en sann Kristi etterfølger er ikke bedre enn dem. Ja, de støter seg på dette at noen skulle vise en mer rettskaffen moral enn dem selv.

 

Keiseren som var Israels hovedfiende i romertiden, var her det agn som de lokket Jesus med. Det kunne jo ikke være så farlig å unndra skatt fra ham om man bare betalte tienden i tempelkisten? Ja, en var jo på en måte «skyldig» til å gjøre Keiseren et pek! Men Jesus merket deres ondskap og sa dem sannheten like i øynene uten omsvøp: I hyklere! Hvorfor frister I meg? Hvorfor? Det var dette som var kjernen i deres ondskap og falskhet: havesyken, falskheten, løgnen og maktbegjæret som ble styrt av deres griskhet og frekkhet.

 

I dag er ondskapen så pyntelig og fin at en skal ikke si: I hyklere, til den! Nei, en må preke høflig og vennlig med den, ta den i hånden og si: Hvordan står det til kjære venn, du holder deg bra? Jo, takk ikke så verst! Så pakker man hykleriet i glanspapir og utgir det som noe verdifullt. Jesus var ikke slik, Han sa dem sannheten like i øynene. Hadde Han møtt opp på «Pridedager» så var det for å si dem sannheten: Det dere steller med er ondskap mot Herren! Vend om og bekjenn eders synder så de kan bli utslettet, så vederkvegelsens tider må komme fra Herrens åsyn! Ap. Gj. 3, 19. Det er ikke Jesus som er vanskelig, men Hans motstander, enten de så er politikere eller biskoper eller vanlige folk. Sitter du og skriver falske tall i din selvangivelse så kaller Jesus deg en tyv og bedrager! Men det er ikke Han det er noe galt med, men deg selv. Når en biskop sier: Det finnes bare en vei ut av dette livet, til Himmelen! Helvete finnes ikke! Da sier Jesus: Du løgner! Du vil gjøre meg til en løgner og bedrager, men jeg ser ditt hykleri og ondskap og om du ikke omvender deg fra din onde vei så skal du få erfare at jeg sa sannheten om de to utganger fra livet og inn i evigheten, men da er det evig for sent for deg!

 

Slik kunne vi ramse opp mange eksempler på dagens villfarelse blant leg og lærd i våre dager, men hjelper det særlig om de ikke vil tro Guds Ord og bøye seg for det? Neppe! Men vi kan advare en eller annen troskyldig sjel som ellers hadde faret vill i denne myriade av vrange meninger og hykleri. Jesus sier at de som forfører en av Hans minste, var verre faren enn om de hadde hengte en kvernstein om hans hals og senket ham i havets dyp. Mat. 18, 6. Dette er dommen over så mange predikanter i vår tid, helst de mest lærde som har gått lengst på fornuftens sti. Nå finnes det, Gud skje lov, lærde som er ydmyke og tro tjenere som lever vel og lærer vel. De må vi takke for! Husk disse blir som du og jeg fristet, ja, slik som Jesus. Da er det godt at vi har disse klare eksempler i Guds Ord til å forsvare oss med. Jesus var uten synd, det er ikke du og jeg, vi er syndere og trenger daglig nåde, derfor er vi også sårbare overfor våre anklagere. Det skal ofte stor frimodighet til å forsvare seg mot ondskapen når en selv kjenner på synd og svik, derfor er den daglige omvendelse så viktig. De åndelige våpen som Efeserbrevet taler om i kapittel 6 må vi eie og kunne bruke rett ved Guds nåde. 

                                                                                               Trygve Einar Gjerde.