Brev til Tollef og Thora Aaraas

Fra Knud Stensland.

 

Stensland den 13 de Juni 1918.

Til Tollef og Thora Aaraas.

 

Kjære søsken! Herrens fred hvile over dere i vår Herres Jesu navn.

Tusen takk for samværet i Kristiania, det var dyrebart for oss vestlendinger, det samme tror jeg det var for de andre også.

 

Turen vestover gikk vel, tiden ble ikke lang for oss, vi taltes ved om det som hør til salighet, og så sang vi nå og da og det ble oss til oppbyggelse, for kjærligheten var gjensidig i søskenflokken. Til enn mere oppbyggelse hadde vi vår kjære venn og broder i Herren, Ole Løkke. Han var i besittelse av en særdeles nådegave i å gjengi hva han hadde hørt og erfart, så vi fikk ha det særdeles hyggelig. Til Bergen kom vi onsdags kveld, men hit til Stensland var vi ikke før fredags kveld, da der ikke var anledning før. Så hadde Løkke et møte på Toft Søndags kveld, da kom Lars Hammersland og Nils Berge med sine hustruer til oss. Løkke var hos oss. Søndag var der preken i Kausland, vi dro da til kirken, for vi trodde at der den dag kunne være avstemming, å få innført Blix salmene, og dem vil vi på ingen måte ha innført i Kirken. Men dette ble utsett til neste preken.

 

Så hadde vår broder Løkke igjen møte Søndags kvelden på skolehuset på Berge. Mandags morgen tok vi av sted til Store Kalsøy, om formiddagen på handelshuset hos sønnen til Anders Kalve, og om aftenen hos hans far, Lasen (Larsen?) som dere kalte ham, så innover til Melingen. Tirsdag formiddag møte hos Olai eller Anders Melingen, om dere kan erindre ham som bruker krykker å gå på! Hos Ingebrigt var der fremdeles 2 sengeliggende, hans kone og hennes søster.

 

Nils Spilde, Lars Hammersland, Anders Kalve og jeg fulgte Løkke hertil, men nå ble vi flere til Drønen i det Ingebrigt og Anders Melingen samt Amund Toranger med hustru fulgte med til Drønen. Her ble det oppbyggelse om kvelden og vi var da mange venner samlet. Oppbyggelsen var hos Endre, men senere på kvelden var vi samlet hos Ole Hansen og det var særdeles oppbyggelig i det store og hele. Herren være lovet for all sin nåde imot oss.

 

Fra Drønen onsdag til Steinevik da ble vår kjære venn og broder Ole Hansen med oss, vi hadde ikke annet enn en færingsbåt å bruke hele tiden, men Herren hjalp oss vel igjennom! Om kvelden oppbyggelse på Steinevik, torsdag til Uglenes til Ole Hammersland. Der var det nå møte kl. 6 om aftenen. Fredag over fjorden til Fitjar, hvor vi traff vår venn Hans Dahle.

 

Gjennom telefon fra Bergen visste de om vårt komme, det ble da bestemt oppbyggelse om aftenen på Sørfonden og lørdags kveld hos Kleppe Engesund. Søndag kveld i Tinglokalet på Fitjar, etter møtet der var vi alle vennene inne hos Dahle. Det var da særs rart, og oppmuntrende som det var fra begynnelsen i Kristiania til vi skiltes på Fitjar, ja der tok vi av avskjed også med Løkke som drog med dampbåten til Bergen mandag, for som jeg tror å ta en liten tur til Marøen. Mandag nådde vi hjem på vår lille båt, turen hadde da i det hele vart 2 ½ uke fra den tid å regne da vi tok avskjed i Kristiania.

 

Oppbyggelsene var etter omstendighetene nokså godt besøkte, og Løkke hadde forunderlige gaver å tale med til oppbyggelse, så vi ble likesom forundret over ham, og ettersom det lød fra folket så måtte de si ja og ammen til det som ble sagt. Vi hadde således fra først til sist anledning å høre mange dyrebare sannheter. Måtte jeg få bevare om ikke alt så dog en del av det, som måtte vokse og bære frukt til et evig liv. Dette give Herren av nåde for Jesu skyld. Hils da de kjente, Ingeborg Sauer med familie og Sveinung med sine foreldre. Sist være dere Tollef og Thora hilset fra eders ringeste broder K. Stensland.