GUDS JULEBUDSKAP TIL VERDEN ADVENT 2016

I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds Navn. Amen.

Den himmelske høytid står for døren. Universets allmektige Skaper og Herre lar seg føde av en fattig jomfru i den vesle byen Betlehem i Judea. Verdens barn kaller det et vakkert eventyr. For Guds barn det mest dyrebare som har hendt på vår jord.

Vi er ikke overlatt til oss selv i denne verden. Livet er ikke tilfeldig og meningsløst. Vi har en Fader i det høye, som Fader-omhu for oss bær! Derfor kom Han som et menneskebarn til menneskene som er skapt i Guds bilde, for i handling å føre oss ut av fortvilelsens og syndens mørke. Ved å bli født som et menneske under de enkleste forhold. Ved å leve i vår syndige slekt. Selv hellig og ren uten synd. For å være Guds offerlam som bærer verdens synd.

For mennesketanken ubegripelig. Den blodige gudstjenesten i Den gamle pakt peker nettopp på Ham som skulle komme, Messias, Israels konge. Han bærer verdens synd bort fra Guds åsyn. Ved selv å måtte lide en pinefulle død - ja, bli knust under Guds vrede. Hvem kan tro dette? Det står vel ikke ille til med menneskeslekten. Man demper, ja fjerner julens budskap og slår seg til ro i familiens skjød med mat og drikke, nissestas og julemoro.

På Haukeland Sykehus i Bergen vrimler det av tomtegubber - til og med i heisen i disse adventstider. En medpasient stod der sammen med meg. Nissen var vår "medpassasjer". Hvor er Jesus-barnet, kommenterte jeg. Et skjevt smil gikk over kvinnens ansikt. Hun visste vel ikke hva hun skulle svare.

Hvor stort det er å få erfare at Jesus-barnet er Guds Sønn. At han ble sendt av Gud til jorden for gi menneskeslekten muligheten til å unnfly Guds dom og evig fortapelse. Muligheten til å bli Guds barn av nåde. Jesus er Messias - verdens Frelser. - Han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett han som jeg! - Kan et menneske få del i noe større her på jorden?

For få dager siden møtte den unge legen meg med et strålende smil. - Behandlingen vi har gitt deg, virker! Kreften er på retur på lunger og lever. - Takk Gud! utbrøt jeg. - Ja, det kan du si! kom det kontant.  - Du skjønner, sa jeg videre. Sjeflegen min heter Jesus. Han er i arbeid, sammen med dere. Hun rødmet lett og smilte. Kristus-troen er så mye mer enn teori og dogmatikk, stemning og gode følelser. Kristus-troen er julebudskapet, det som skjedde i Betlehem for 2000 år siden. Kristus-troen er Kristus, han som har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.

Prøven på Sannheten av budskapet har han selv gitt oss: Om noen vil gjøre hans (Guds) vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. - Hva er Guds vilje? At alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Men det skjer ikke automatisk. Bare en kan gi oss det evige livet - Jesus Kristus, Guds Sønn. Selv sa han det slik i bønn til Faderen: Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den enste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Tar du Guds bud på alvor, da ser du at du er en synder. Ingen synder kan bestå for Guds ansikt. Gud krever omvendelse, at du bekjenner og angrer dine synder, daglig! Gud vil tilgi deg, og du får ta imot himmelens julegave: Syndenes forlatelse, liv og salighet, ved troen på Jesus. Da har du frimodighet for Gud her i livet og på dommens dag.

Det står skrevet: Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Dette er engelens herlige budskap fra himmelen: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - for alt folket. I dag er det født dere en Frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 

Menneskeslekten har bruk for barnet i krybben, mer enn noe annet! Du har bruk for Han som tok straffen for dine synder på seg. Da blir du forsonet med den hellige Gud. Barnet Jesus ble født i Betlehem for å løse deg fra dine synder med sitt blod. Det skjedde da han døde på korset på Golgata. - Han ble godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. - Vi skal få stemme i med det himmelske englekoret: Ære være Gud i det høyeste - og fred på jorden - i mennesker Guds velbehag!

Velsignet julehøytid!

Per Kørner.

Prest i Den Gamle Norske Kyrkja i Strandebarm   

(Jeg fikk Kørners julehilsen etter at Haugianeren gikk i trykken, men nå er den her! Red.)