Han er oppstanden!

Evangeliet på 1. påskedag.

Mark. 16, 1 – 7.

 

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

 

Skal vi møte Jesus så må vi tidlig opp, opp på vakt, opp å bede og vår sjel forberede! Vi kan ikke sove oss inn i Himmelen! Den Påske vårt Evangelium forteller om har det ikke funnet maken til hverken før eller siden! Det var mange forskjellige mennesker som møtte Jesus fra Palmesøndag til 1. Påskedag var runnet ut. På Palmesøndag hyllet de Han med palmegreiner og Hosianna, rop! Men vi vet at mange av de som la palmegreiner på Hans vei og ropte Hosianna, de sviktet på Langfredag. Ja, en av Hans disipler, Judas, svek Han for 30 sølvpenger, Peter fornektet Ham tre ganger før hanen gol langfredag morgen. De som ropte Hosianna Davids Sønn, på Palmesøndag, var kanskje blant dem som ropte: Korsfest, korsfest! På Langfredag morgen! Ja, de var så forstokket at de sa endatil, «la blodet komme over oss og våre barn! Og det kom 40 år senere, da Gud la hele Jerusalem i grus! Luther skriver at historieskriveren Josefus beretter at det under påskefesten i år 70 var samlet tre millioner fremmede mennesker i byen. En million døde ved sverdet, en million døde av pesten som brøt ut og nittisyv tusen ble tatt til fange og de ble solgt, 30 fanger for en penning. Fikk de som ropte: La blodet komme over oss og våre barn! - Sitt ønske oppfylt?

 

Hva skal vi si i dag, det er jo mine og dine synder som korsfestet Jesus, hva skal vi da si? Har vi noe fortrinn fremfor dem, jødene? Slett ikke! Men å rope, la blodet komme over oss og våre barn, når det i dag blir myrdet ca 55 millioner barn i mors liv i verden og det tallet kan sikkert fordobles og vel så det, hva kan vi vente oss av straffedommer fra den hellige Gud? Men ikke nok med dette, for som det var den gang, at det var de skriftkloke som gikk foran i forakten og hatet mot Kristus, så er det i dag det samme. De grusomme synder som er i svang og som Gud i sitt Ord fordømmer på det mest alvorlige, de synder vil våre skriftkloke biskoper og lærere ned-be «Guds velsignelse» over! Den gang var det forakt for Frelseren og vantro som førte til mordet! Det samme i dag! De myrder og korsfester Jesus på nytt med sine synder! Heb. 6, 6.

 

La oss stå opp grytidlig som disse kvinner og bringe Ham de rette velluktende urter, de botferdige og angerfulle hjerter, og salve Ham med dem! Han vil ikke ha noe annet fra deg og meg enn vår kjærlighetssalve! Maria Magdalena var så skuffet og gråtende da de ikke fant Ham i Graven og fikk gitt Ham denne siste kjærlighetsgjerning, at hun ble stående tilbake ved graven, Joh. 20, 11 – 18, i stille gråt og en smertelig savn. Han som hadde drevet bort 7 onde djevler fra hennes hjerte, Mark. 16, 10, var ikke mer, Han var borte og hva skulle hun gjøre? Men Frelseren var ikke langt borte, Han stod plutselig ved hennes side etter at hun hadde talt med de 2 engler i graven, og spør: Kvinne hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Legg merke til kjærligheten og omsorgen i Jesu spørsmål, for Han ville åpenbare hennes hjertes lengsel! Hun trodde det var urtegårdsmannen og at han hadde tatt Ham bort fra graven, hun spurte derfor om hvor han hadde lagt Ham, for hun ville ha Ham. Denne kjærlighetserklæring som hun gav Jesus burde vi alle gi, selv om vi syntes stundom i anfektelsens nød at Jesus var «død» og borte for oss. Han sier henne det forløsende ord: Maria! Han kalte henne på navn og som det står: Han har kalt deg ved navn for du er min! Es. 43, 1. Den byrde som da falt av Marias skuldre og ble byttet med håp og glede fikk henne til å utbryte: Rabbuni!  Det er: Mester. Så fikk hun det velsignede oppdrag fra Frelseren: Gå til mine brødre og si dem: Jeg farer opp til min Fader og eders fader, og til min Gud og eders Gud! Her stadfester Han på nytt sitt jordiske og himmelske kall som sann Gud og sant menneske.

 

Marias hjerte måtte i denne stund være bristeferdig av glede og forundring, tenk Han lever! Han er oppstanden og hun den ringeste av alle skulle få bringe Hans brødre dette glede-bud! Ja, du forunderlige Gud! Alle så jo på Maria at hun hadde opplevd noe som neppe med ord kunne forklares, for hun strålte av glede og skjønte nok ikke at de andre ikke rett kunne glede seg med henne. Slik er det med oss mennesker, det vi ikke selv har opplevd kan vi ikke fullt ut glede oss over om vi hører aldri så sterke vitnesbyrd. Jesus må selv oppstå i våre hjerter ved den store omvendelse og ved den daglige omvendelse. Ordet må gjøre Ham levende for oss slik at gleden kan fylle hjerte og vi kan bringe det rette glede-bud, Sal. 68, 12.

 

Maria trodde om urtegårdsmannen at han var en lik-røver! Finnes det åndelige lik-røvere i dag? Er det predikanter som røver den sanne Jesus bort fra hjertene og erstatter Ham med en falsk Jesus? Ja, Jesus sa det selv, vokt dere for de falske profeter, messiaser, kristuser, frelsere og guder! De kommer til oss i saueham, men de er glupende ulver! Mat. 7, 15; Jer. 14, 14; 23, 16; 2 Tim. 3; 1 Joh. 4, 1 og flere andre steder. I dag er våre biskoper de fremste representanter for disse og som vi må vokte oss for og DAGLIG advare mot!

 

Hva kan grunnen være til at de som skulle være de første til å bringe frelsens sanne glede-bud er blitt vranglærere og falske profeter? Jo, grunnen er den: Jesus er ikke oppstått i deres hjerte ved en sann omvendelse, de lever på falsk nåde og fører andre inn i under den samme falske nåde. De «syv onde djevler» må drives ut for at de skal bli som Maria og løpe med sannhetens glede-bud: Jesus er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden! La oss alle rense våre sjeler i sannhetens lydighet ved Ånden til broderkjærlighet uten skrømt, og elske hverandre inderlig av et rent hjerte. 1 Pet. 1, 22.

                                                                                  God og velsignet Påske!

                                                                                     Trygve E. Gjerde.