Biskopene og den forbudne «kjærlighet»

                        

Noen av biskopene lurer på om «Paulus virkelig kjenner til genuin (ekte, uforfalsket, naturlig) kjærlighet mellom to av samme kjønn.» Hvordan kan biskopen tale slik? Hva mener du? Paulus taler mye om den sanne kjærlighet, 1 Kor. 13 og i Rom. 13, 8. La broderkjærligheten vare ved, sier han i Heb. 13, 1, ellers Rom, 12, 10 og andre steder. Husk at Paulus var en profet og var fylt av Den Hellige Ånd, han måtte tale sannhet også om dette! De kunne like gjerne sagt at den Treenige Gud ikke kjente til denne «kjærlighet». Når biskopene kommer med slike uttalelser så vitner det om at de har et falskt gudsbilde og gal forståelse av Guds Ord!

Biskopene blander her kjærlighet og ond lyst! De burde jo vite at seksuell tiltrekking ikke har med kjærlighet å gjøre, det har med den kjødelige lyst å gjøre! I ekteskapet er ikke den seksuelle lyst syndig mellom mann og kone, men mellom to personer som lever i hor er den syndig, og særlig om de er av samme kjønn. 3 Mos. 18, 22; 20, 13; Rom. 1, 27. Her kaller Gud dette for en styggedom. Hvordan kan biskopene kalle dette for kjærlighet som Gud kaller en styggedom, hvem har gitt dem myndighet til det? Det virker som om de vil bruke en slik ond teori for å skape «enighet» om saken mellom de biskoper som tilsynelatende er i mot og de som kjemper for å innføre det som Gud kaller for en styggedom i kirken. Samtidig ønsker de å tåkelegge hele saken slik djevelen i sin tid gjorde med Eva: Har Gud virkelig sagt? Alle som stiller slike spørsmål i kirken om åndelige ting som er klart nok formulert i Guds Ord, de er djevelen medarbeidere enten de skjønner det eller ei.

 

Når noen av biskopene ikke engang evner å skille mellom den åndelige kjærlighet som er mellom åndelige brødre og søstre og den forbudte «kjærlighet» mellom to personer av samme kjønn som lever i hor, da er de kommet ganske langt på jordet for å si det mildt! Den forbudte «kjærlighet» er ikke kjærlighet men ond seksuell lyst! Hadde de homofile virkelig elsket hverandre så hadde de ikke fristet hverandre til seksuell aktivitet, men de hadde advart hverandre alvorlig mot dette! Vi ser i 1 Mos. 19 hva dette er for noe, her tales ikke om kjærlighet, men om at mennene i Sodoma ville ha sin vilje med de to engler og fikk straffen for dette og alt det andre onde de hadde gjort.

 

Luther sier om dette i sin utleggelse av 1 Mosebok side 749 til 790 om 19. kp.: «Moses fortsetter med beskrivelsen av denne gruelige synd. Og jeg (Luther) behandler ikke gjerne denne tekst, fordi Tyskernes ører ennå er uskyldige og rene for denne avskyelige og skrekkelige synd. For selv om også denne skjensel, likesom andre synder, ved ugudelige krigsknekter (soldater) og utuktige kjøpmenn er brakt til disse land, så må det likevel skje hemmelig, for at ikke andre skulle erfare mye om det, og Karthausermunkene (som man av den grunn skal være vred på), er de første som har brakt denne gruelige skjensel fra de italienske klostre til Tyskland. Så vel og priselig har de studert og gått i lære i Rom.»

                                                                           

 Trygve Einar Gjerde.