Brev fra Anna Minde

Fra Den Christelige Lægmand

August 1909.

                                                                                                   Beresford, 24. Juni 1909.

Kjære Broder i Herren!

Guds nåde og fred i Kristus Jesus ved Den Hellige Ånds kraft, være deg og dine tilønsket, Amen!

 

Ditt kjærkomne brev av 2. dm. er meg i hende kommet, og jeg takker deg hjertelig for samme. Jeg er nå meget svak og føler at døden nærmer seg. For 5 uker siden fikk jeg et nytt anfall av lammelse på høyre side, så jeg er ganske stiv, og jeg har atskillig smerte. Den høyre hånd er verst. Den er stiv og smertefull fra skulderen og like ut i fingerspissene. Det er jo med stor møye og besvær at jeg kan holde pennen, og jeg undres selv på at jeg kan få det til såpass, som jeg gjør, men det blir ikke mange ord om gangen. Et gode er, at jeg ikke er skjelvende, men i hode er jeg ør og svimmel. Men Gud være takk for alle ting og at Han i så lang tid har hatt tålmodighet med meg arme og elendige. Jeg har for hver tid fått kjenne mer og mer min syndige fordervelse, og som vil ofte slå meg ned og gjøre meg aldeles forsagt. Vantroen vil reise seg som uoverstigelige berg, idet jeg kjenner min mangel og udugelighet til det minste gode. Da blir anfektningen og mørke stort. «Titt ingen vei jeg ser, hvor jeg kan vandre mer.»

 

Men så gjør Herren igjen, at et eller annet Guds Ord kommer meg til hjelp, som for eksempel hos Es. 50, 10 og flere steder, som viser meg den uforskyldte nåde i Kristus Jesus.

 

Men så er jeg redd for en selvtatt tro og en selvopptent ild, som omringes av gnister, som Esaias sier, 50, 11, at mange vandrer i denne ilds lys og ved gnister som de selv har opptent. Å, at Den Hellige Ånd fikk opplyse oss i alle ting og virke både syndserkjennelse, troen og håpet og rense oss fra all urenhet, så vi ikke skal finne oss bedradde ved dagenes ende! Bot og omvendelse, som er virket av Den Hellige Ånd, må gå forut for nådens og troens tilegnelse, så lyder det i Herrens Ord. Joab flydde til Herrens hus og holdt fast ved Alterets horn  uten å angre og avbe sin synd, men måtte dø på stedet. 1 Kon. 2.

 

Herre, bevar oss alle fra ta denne sak lettsindig! Det var ikke lettsindig for Ham, som for oss led allslags nød og til sist den bitre korsets død.

 

Jeg klarer ikke mer nå. Det er visst mitt siste brev. Det er nå tre uker siden jeg begynte på dette. Jeg føler, jeg tar av for hver dag. Kjære, be for meg, at Gud vil forløse min sjel fra all nød blott som en arm synderinne alene for Jesu Kristi skyld, ja for Hans død og blods skyld, amen!

Lev herved vel og vær med familie kjærlig hilset fra din svake søster,     Anna Minde.

                                                            ___________

 

                                                  Kommentar.

Det var Anna Minde som pleiet og stelte Elling Eielsen på hans dødsleie de siste 20 dager av hans liv, sammen med Eielsens kone Sigrid. Anna Minde hadde da vært Eielsens og hans familie nære venn og støtte i 20 år. Hun forblev tro mot Jesus og Hans Evangelium inntil enden.

                                                                                                                             Red.