Vår livsreise på det stormfulle hav

Evangeliet på 4. søndag etter hellige tre kongers dag.

Mat. 8, 23 – 27.

 

Og han gikk i båten, og hans disipler fulgte ham. Og se, det ble en stor storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene; men han sov. Da gikk hans disipler til ham, vekket ham og sa: Herre, frels oss, vi går under! Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Da sto han opp og truet vindene og sjøen, og det ble ganske blikkstille. Men menneskene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?

Som sjømann i 40 år så vet jeg hva et stormfullt hav er for noe. Nå er ikke Genesaretsjøen et hav akkurat, men en ganske stor innsjø og at det kan blåse mye der fikk jeg selv oppleve da jeg var på båttur der 6. sep. 2017. Vi holdt oss i le av land så den friske vestavinden gjorde ikke så mye for oss om bord i en båt på ca. 150 tonn. Det var nok andre forhold den dag som beskrives i teksten.

Nå skal vi ta oss en tur ut på de store åndelige verdenshav og se litt på den vind som blåser der og som gjør det så farlig å navigere i disse farvann.

På det åndelige hav har en kristen som regel alltid motvind. Hvorfor? Jo, det er ikke bra for vår sjel å ha mye medvind for da blir vi stolte og hovmodige. Vi må krysse og slite oss frem på det stormfulle hav, farlige strømmer vil føre oss ut av kurs, brottsjøer truer med å knuse vårt lille livsskip! Vi må kjempe med dårlig sikt, snø, hagel og regn, skifter med tåke og mørker. Vi går i fare hvor vi går.

Mange lettsindige skippere vil mønstre mannskap til sine skip og står på verdens torg og roper ut: «Kom som du er!» Her var ikke snakk om å bli åndelig utrustet for livsseilasen ved en sann omvendelse! Den første strømvirvel førte deres livsskip ut av kurs og det ble total-havari. De hadde ikke kompass og kart! Den første storm den uerfarne og forførte sjel møtte ble dens undergang, han hadde ingen ting lært om det åndelige sjømannskap, den forsiktighet og aktpågivenhet som måtte til. Guds Bud måtte følges og han hadde neppe lært dem «for det var ikke nødvendig til frelse!» Det åndelige mørke overfalt ham og han hadde ikke kompass, Bibel og salmebok, katekisme og andaktsbok som i ensomheten kunne rettlede og trøste ham. Snø og hagel med isende kulde overfalt ham. Han fikk en frossen sjel og gikk under i denne verdens kolde vind.

Det ropes i dag: Abort er ikke synd, homofil praksis er ikke synd, lettferdig skjemt er ikke synd, sex utenfor ekteskapet er ikke synd, prevensjon er ikke synd, det onde begjær er ikke synd, eller lysten til ondt begjær (som er av samme slag) er ikke synd! Mange andre ting kunne nevnes for den åndelige seiler på livets hav.  Enver se til hvorledes har fører sitt livsskip eller bygger sitt hus! Luk. 6, 47 – 49; 1 Kor. 3, 10. Kjenner du igjen disse rop i dag? Biskopenes motbydelige forførelser, tar du deg i vare for dem? De falske hyrder i de forskjellige menigheter og organisasjoner som står og roper ut et ubetinget evangelium til en ubetinget nåde til en ubetinget tro! Billig tro frelser ingen! Hvor er den sanne hyrdes røst i dag?

Nå ligger Frelseren og sover i mitt livsskip og jeg holder på å gå under! Bryr Han seg ikke om at jeg er i havsnød og at mitt livsskip fylles med bittert vann, så det er kommet opp til sjelen? Sal. 69, 2. Vent nå litt kjære sjel! Du sier at Frelseren ligger og sover om bord, ja, så er Han vel om bord i ditt livsskip, vekk Ham med dine tårevåte bønner, rop uten avlatelse: Herre frels meg! Men skal Han frelse deg så må du også la Han ta hånd om ditt ror og styre ditt livsskip inn i den trygge Frelseshavn!

Jesus lastet dem for deres redsel og frykt og svake tro. Så truet Han vinden og det ble ganske stille. Denne stillhet er Guds salvelse i sjelen, mens denne verdens larm og brusen som du i dag finner over alt, også i kirke og bedehus, er Satans støy og larm, der han aldri gir sjelen ro, så den forpint flykter fra sted til sted og oppsøker stadig mer synd og støy. Nei, sjelen trenger til hvile hos Gud, den er nådehungrig, tørst og trengende til et ekte og sant betinget Evangelium, betinget nåde og en betinget tro! Betinget av sannheten! Betinget av Jesu frelsesverk! Betinget av Jesu dyrebare nåde. Dersom, dersom, dersom du omvender deg, så skal din fred bli som floden i denne onde og fredløse verden. Legg merke til dette, dersom, kjære sjel for dette ord finner du over alt i Bibelen i forbindelse med omvendelse, tro og nåde.

                                                                                               Trygve E. Gjerde

         

 

Bønnebegjær!

Be for en kvinne som har fått kreft.

Be for et eldre ektepar som har det vanskelig, Gud vet alt.